Kwik en stikstofoxides, snuif en veradem!

Normaal zit er 2 nanogram kwik in een kubieke meter ademlucht .
In een industriële omgeving – bij ons dus –  ligt dat 10 keer hoger.
Een recyclagebedrijf in ‘t stad knoeide met batterijen en meteen stegen de waarden extreem. Een week lang verpreidde het giftig metaal zich over het leefmilieu van één miljoen brusselaars… 
Tot 996 nanogram per m³ werd er gemeten.
Over de situatie binnen en rond het bewuste bedrijf hoorden we niets. 
Des te meer geruststellende verklaringen weerklonken voor de bevolking. We zullen maar aannemen dat neerwinds van Brussel – bij ons – alles nog veeel geruststellender was.
Incident gesloten?
 
Mooi weertje, hogedrukgebied, en de stikstofoxiden in de lucht schieten omhoog, boven het alarmpeil. 
We beleven meteen een nieuwe politieke aanpak.
In plaats van voor het hele land een snelheidsvermindering te overwegen, wordt er alleen plaatselijk, bij de ergste meetpunten,  traag-rijden opgelegd.
Het politiekorps mobiliseert zich om op die bewuste wegtrajecten een lagere snelheid af te dwingen. Vol gas zodra je er voorbij bent…
Een twijfelachtige maatregel, niet?
 

Een paar bedenkingen…

Stikstofoxides (NOx) zijn vooral afkomstig van dieselmotoren in auto's en vrachtwagens!
LPG-  en benzinewagens produceren weinig NOx.
Waarom dan geen enkele rem op het verbruik van dieselolie? 
De Belgische overheid heeft de laatste 50 jaar kunstmatig het dieselgebruik gestimuleerd en gaat verder op die weg. Met succes, want vandaag zijn het de meest verkochte voertuigen, meer dan 80%.  
Dat is net het omgekeerde van een proper milieubeleid. Er groeit eensgezindheid dat de verdiezeling een ramp is en op meer dan één vlak.
Een tweede kritiek betreft het tijdstip van de maatregel.
Blijkbaar voorspelt men al een tijdje perfect wanneer pieken zich zullen voordoen.  Waarom dan niet een paar dagen op voorhand de piek bestrijden? Waarom telkens wachten tot  de overschrijding van de  drempelwaarden vooraleer er afgeremd wordt??

Tenslotte, gaat het vertragen van het verkeer voortaan altijd gebeuren op die manier?
Dat is toch nodeloos ingewikkeld.

Daarmee doet men alsof het alleen een erg plaatselijk probleem is, kost het veel meer energie dan een maatregel voor het hele land en daalt het globaal volume vervuiling nauwelijks…
 
't Heeft allemaal een nasmaakje van bijbedoelingen.
 
Een ingewikkelde aanpak geeft velen een  gevoel  dat alles “onder controle is”. Het doet aan alsof er gewerkt wordt aan de problemen.. Het lijkt bovendien allemaal het werk van specialisten. De bemoeienis van Jan en Mie Van de Straat kan dan weggewimpeld. 
 “Keep them rolling!” haalt het nog vlot van voorzorg en wetenschap.
Geplaatst in LEEF! vandaag