Wij kunnen het Budget voor 2010 niet ondersteunen!

 

 Leef! brengt naar aloude,  goede gewoonte een tegenstem uit in het begrotingsdebat van de Gemeente.

Daar zijn dit jaar minstens drie redenen voor.

 

 

Ten eerste, deze begroting kwam tot stand in een kleine,  besloten kring.

Het investeringsgedeelte  kwam er  zonder enig snuifje participatieve democratie. Geen burger ( zelfs geen verkozen oppositielid),  die iets mocht voorstellen of vragen op voorhand. We verwijzen naar ons zelfde standpunt in de vorige jaren.

Ten tweede, in deze begroting zit  geen enkele investering of stimulans in de richting van een andere economie. Op korte termijn moet een echte transformatie starten van heel de maatschappelijke bedrijvigheid.

We komen juist terug uit Kopenhagen. Een groepje leden van Leef! Zaventem betoogde er met tienduizenden uit heel de wereld, terwijl de macht, ook de Europese en Belgische, er niks van bakte.  Daardoor  valt het ons nog meer op dat deze begroting wereldvreemd klinkt.

Alsof er in Zaventem geen CO2-stijging is, alsof er hier geen broeikasgassen  ontstaan, alsof er geen fijn stof en ultrafijn stof is, alsof er geen verdere achteruitgang van de biodiversiteit is, alsof de megaverspillingen verleden tijd zijn…

Wanneer gaat er eens eindelijk aandacht komen voor

·          veranderingen in de mobiliteit?

·          niet-verspillende verwarming van huizen en gebouwen?

·          energiewinning ter plekke?

·         grondige verandering van de bouwvoorwaarden?

Hoeft het nog gezegd dat er in onze 4 dorpen tot heden geen enkel passief huis,  geen enkel passief gebouw werd neergezet?

Waarom niet van het nieuwe Culturele Centrum een passief gebouw maken? Met het geld van een ondergrondse-twee-verdiepen-parking kan dat vlot gerealiseerd. En de financiële winst zal daarna zeer duurzaam zijn, jaar na jaar.

Of wordt het opnieuw nog meer van het oude?

Ten derde tenslotte, de schuldenkwestie.

Het mooie cijfer dat schepen Eric Van Rompuy voorlegde, is geen “antwoord op alle vragen betreffende de schuld”.

Het is een momentopname van de iets gedaalde, enorme schuld. Bijna een vijfde van alle inkomsten gaat meteen de achterdeur uit aan interesten.

De vraag is niet zozeer of die 18% al goed is. De echte vraag is of de schepen van euro’s  volgend jaar  “16 %” en het jaar nadien “14%” zal kunnen zeggen?! Of zal het terug één Euro op vijf  zijn?

Genoeg gezegd. Drie keer neen voor dit ‘Budget 2010’!

Geplaatst in LEEF! vandaag