We blijven opkomen voor Participatieve Democratie!

Vandaag mogen we even kiezen voor zes jaar bestuur en oppositie. Talloze grote en kleine beslissingen zullen vallen, alle genomen ver weg boven onze hoofden.
We zien meer en meer dat wakkere burgers zich moeien en verzetten bij projecten.
Het College organiseerde daarom “Zaventem aan Zet”. Dat beoogde in het begin deelname van bewoners aan beslissingen. Het werd snel een karikatuur en mag verdwijnen.

——

Liefst zes nieuwe wijken worden gepland of gebouwd in de krappe open ruimte, zonder dat omwonenden vooraf “aan Zet” mochten zijn. Ondanks aandringen van alle kanten blijft een bouwproject een zaak tussen projectontwikkelaars en Collegeleden.

We gaan nu al naar negen recreatieparken op ons grondgebied en verloren daarbij ons laatste moerasgebied, het Zeenbos.
Leef!, Natuurverenigingen en buren mochten toekijken, het bleef een zaak van grote subsidies, aannemers en College.

Onze Burgemeester die een ondergrondse parking wil op het kerkplein met een tunnel onder het centrum, kan zich opnieuw aan fiks verzet verwachten, denk je niet ?

——

Onze verkozen of “representatieve “democratie moet duidelijk aangevuld met een “participatieve democratie”.

12 jaar geleden schreven we in onze verkiezingsfolder : “Wij willen het roer omgooien en bepaalde belangrijke beslissingen weer bij de inwoners leggen. Zelf opnieuw over onze leefwereld beslissen kan helpen de verzuring in onze maatschappij ongedaan te maken. “
En verder: “Concreet betekent dit dat er in elke deelgemeente minstens twee maal per jaar een info- en debatvergadering gehouden wordt waarin de bewoners beslissen wat er met hun geld gebeurt, met name met het investeringsgedeelte van de begroting”

Welke partij die in het nieuwe bestuur wil zitten, belooft hierin verandering te brengen?
Zes jaar geleden sprak elke politieke formatie in de Gemeenteraad over een begin van Participatieve Democratie.
Wie vandaag?

———

Geplaatst in LEEF! vandaag