Wapens en wapencollecties in Zaventem.

 

Leef! vroeg aan het gemeentebestuur – in het bijzonder aan de burgemeester als hoofd van de politie – hoeveel handvuurwapens legaal verspreid zijn onder de burgers van Zaventem. 

“Kan u op de volgende zitting het aantal wapenvergunningen en vooral het aantal nieuwe vergunningen dat door de politie wordt afgeleverd, meedelen aan de raad?
Ook de aantallen handwapens per vergunning en de incidenten die zich voordoen met deze dingen, interesseren ons.
 


Zoals we allemaal weten, is er een niet-aflatende  reeks seriegewelddaden door psychotische jongens en mannen zowel in ons land als in het buitenland.
Deze zieke daders konden telkens  kiezen uit wettelijk toegestane wapencollecties, schoten telkens op een mum van tijd vele mensen  neer en doodden nadien telkens zichzelf met hetzelfde wapen.

 

 

Er is een opvallend contrast met andere moorddadige dwangdaden waar  bvb. een mes als  vernietigingsmiddel diende:
bij vuurwapens ligt het aantal slachtoffers vele malen hoger.
Aandacht voor de aard van het wapen en de beschikbaarheid ervan is dus relevant.
Des te meer daar politici en media focussen op camerabewaking in alle scholen en kribben… of – nog dwazer – aandringen op een verbod van aggressieve electronische spelletjes…
De vrije wapenmarkt, ondersteund door de overheid, wordt zo door hen uit de wind gezet. 

Tenslotte meldden de kranten dat onze goede Vlamingen zich aan het bewapenen zijn en dat ‘onze’ import en export van handvuurwapens ferm stijgen. 


We vinden het evident dat deze cijfers en hun duiding zo breed mogelijk gekend zijn in de gemeente en in de gemeenteraad.
Een seriedoding alhier zal wel onwaarschijnlijk blijven, maar het kàn.
Het pad erheen is al geëffend!”

 

Geplaatst in LEEF! vandaag