Walter Zinzen zei onlangs

‘Een christelijke provinciegouverneur roept zijn medeburgers op vluchtelingen geen voedsel te geven, vergetend dat zijn godsdienst gegrondvest is op de werken van barmhartigheid , waarvan het eerste luidt ‘het spijzen van de hongerigen’.
Een socialistische burgemeester scheldt een priester uit omdat die het christelijke oerbeginsel ‘bemint uw naaste als uzelve’ toepast.
Een andere burgemeester, een liberaal, niet gehinderd door welk christelijk voorschrift dan ook , liegt er op los dat het een aard is om de vluchtelingen in zijn gemeente te belasteren. …/…
Bart De Wever wil nu zelfs asiel onmogelijk maken. …/…

Nooit meer oorlog, was dat toen niet uw slagzin, dames en heren flaminganten? Hoe rijmt u dat met de wens van uw bloedeigen minister van defensie om nu ook in Syrië te gaan bombarderen? Alvast potentiële vluchtelingen “ausradieren” zodat ze ons beschaafde Westen niet meer kùnnen lastig vallen, want bedolven onder het puin van Belgische bommen?

Christenen, die niet meer christelijk zijn, nationalisten die hun eigen ideologie verraden, liberalen en socialisten die hun humanisme bij de schroothoop zetten : erbarme dich , mein Gott !’
( in De Morgen van 19 maart 2016 )

Geplaatst in In de media