Vorige week, de belangrijkste Gemeenteraad van het jaar…

…en uw enige raadslid lag strijk door een virus!  De fractievoorzitter van SP.A, Farid Dahdouh, was  meteen bereid om onze verklaringen in onze naam voor te dragen in de raad.  

De week daarvoor hadden we samen met het SP.A-bestuur de begroting doorgenomen, de parkeerplannen bekeken, onze verschillen in standpunten verduidelijkt. De voorbije maanden hadden we binnen Leef! interessante discussies rond heel wat thema's en waren we beter voorbereid op de actualiteit. Een virusje vaagt dat niet weg.

Hieronder zetten we de twee geplande tussenkomsten in erg ingekorte versie, zoals Farid ze voorlas.

 

Leef! verzet zich met klem tegen het invoeren van  betalend parkeren in verschillende delen van Zaventem en Woluwe. 


Betalen voor een tijdje parkeren is op zichzelf geen bijdrage tot oplossing van het parkingtekort, tenzij het de bedoeling zou zijn mensen weg te jagen.
Het betekent een nieuwe stap naar een ambetante en lelijke verstedelijking, een nieuwe pestbelasting, een nieuw getreiter van wie moet of mag rondrijden.
Het betekent een nieuwe aanslag op lucht- en leefkwaliteit, want het brengt meer zoekend verkeer naar gratis plaatsen in belendende straten.
Het belangrijkste probleem, het stilstaand verkeer aan de vijver, het kerkplein, noem maar op… zal erdoor nog lichtjes toenemen. Bravo!
Leef! zal zich ook na de invoering blijven verzetten, tot het systeem terug afgevoerd is.

———–

De fractie Leef!Groen! sluit zich aan bij de bemerkingen die SP.A maakt bij de begroting 2008, maar zal tegenstemmen tegen deze begroting om twee bijkomende redenen.

 1)       Er is geen spoor waar te nemen van enige participatieve democratie.
In de recente electorale periode spraken leden van het College over meer open bestuur.
Na één jaar machtsuitoefening blijft alles bij het oude.
Leef! vindt dat het investeringsgedeelte van de begroting, ongeacht of het nu groot of klein is, vooraf dient voorgelegd aan de publieke opinie. 

  2)       Er is geen versnelde afbouw van de schulden van de gemeente.
Op elke 4 Euro belastinggeld gaat er in Zaventem 1 Euro naar interestafbetaling, lees "naar de Institutionele Beleggers”, naar lieden die daar niet of nauwelijks voor hoeven te werken.
Onze nieuwe schepen die ooit nog ageerde tegen deze toestand, stelde vorig jaar een zachte landing in het vooruitzicht naar nul Euro schuld in 2025.
Nu stelt hij onomwonden dat binnenkort de afgelopen leningen zullen vervangen worden door nieuwe.Leef! betwijfelde toen reeds zijn zachte landing. Nu blijkt er niet de minste intentie meer in die richting.
Op de Comissie werd bovendien de schuldverlichting van 100€ per inwoner van Minister Dirk Van Mechelen (O-VLD) besnuffeld als een “vergiftigd geschenk”. Het ruilvoorstel van de Minister tot afschaffing van de forfaitaire ( en dus onrechtvaardige ) huisvuilbelasting viel niet in goede aarde.
Onze man en vrouw in de straat denken daar beslist anders over!
 

namens  Jean-Paul Martens, gemeenteraadslid Leef!

——–

We hadden ook nog graag tussengekomen over de schandalig lage subsidie voor Natuurpunt-Zaventem, een vereniging met 150 leden, tientallen actievelingen, frustrerende werkomstandigheden in kleine snippers van natuurgebieden. Zij kregen 250€, het allerkleinste bedrag.
Ter vergelijking: Natuurpunt-Kortenberg, waarmee Zaventem één afdeling vormt, krijgt het twaalfvoudige!
Ter vergelijking ook, de kleinste voetbalploeg, S.K. Hoek krijgt 500€. En we gunnen het hen van harte! Van ons zouden ze nog een voetbalveld en een houten kantine langs de Woluwe mogen hebben…

———————————

 

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag