Vis,vissers en viseters, een stand van zaken.

De Vlaamse Visveiling maakte op 30 december 2015 haar jaaromzet en cijfers bekend. vzw Climaxi wil van deze gelegenheid gebruik maken om een staat van de vis en de visserij te publiceren. Op basis van recente gegevens bevelen we de consument ook een aantal vissoorten aan die recent als ‘voldoende aanwezig’ geklasseerd werden door wetenschappers van het ILVO. We kiezen hierbij uitdrukkelijk voor vis uit de nabijheid.

Climaxi is niet overtuigd van de import van een aantal kweekvissen als pangasius, zalm, scampi’s enz… en verwerpt daarom labels als MSC en ASC. Kweekvis heeft soms méér wilde vis als voeding nodig dan de massa die gekweekt wordt.
Dikwijls worden chemicaliën gebruikt en zelfs bij de bio-soorten is kweekvis een probleem: bij ontsnappingen treden vaak epidemiën op die ook de wilde vis aantasten.
Uiteraard zijn er goede recente initiatieven waarbij bio-kwekerijen op het land opgericht worden.
Tropische vissoorten worden van te ver aangevoerd (tilapia, victoriabaars). Van anderen (tonijn) is het veelal onduidelijk over welke soort het gaat. Tonijn (vooral in blik) blijft een Europese topper met een consumptie van 2 kg per persoon! Wij vragen de consument dus deze soorten links te laten liggen.

Climaxi kiest voor ‘inheemse’ vissoorten en wijst op het belang van een goede vishandelaar. Koop je vis op de markt of in de kleinhandel en zoek een handelaar die zijn vis kent en weet van waar die afkomstig is. Mijd grootwarenhuizen: ze gaan enkel af op labels en verkopen vissoorten die duizenden kilometers de wereld rondzwerven. Een aantal onder hen (vb. Albert Heyn) kwam recent nog in opspraak voor het toevoegen van water aan diepvriesvis.

Uit de nieuwe gegevens die tijdens een studiedag van de NV Pintafish bekend gemaakt werden blijkt dat het minder slecht gaat met de vis in de Noordzee.

Mits een beetje vereenvoudiging gaan we er van uit dat volgende vissoorten voldoende aanwezig zijn in de Noordzee: Bot, Griet, Pladijs, Schar, Haring, Scharretong, Hondshaai, Rode Poon, Schelvis, Zeeduivel, Steenbolk, Zeewolf, Stekelrog, Tongschar.

Een aantal soorten blijft onvoldoende aanwezig: zandrog, gevlekte rog, zeebaars, gestreepte zeebarbeel, tarbot, kabeljauw.

Kabeljauw gaat wat vooruit vlak voor onze deur maar blijft elders een vissoort waarvan de aanwezige biomassa niet in orde is. Opvallend is dat de populaire zeebaars het begint slechter te doen en dat de tong wel wat recupereert maar achteruitgaat in de Ierse Zee. Rond beide soorten beperkte Europa ook de quota, al blijft ook dit systeem voor ons vrij dubieus. Roggen zijn moeilijk uit mekaar te houden en enkel de stekelrog doet het goed. Voor al deze soorten is het dus aangewezen ten rade te gaan bij een goede vishandelaar, die je betrouwt en waarbij je kan vragen van waar de vis komt. Zeebaars van kleine vissers wordt vb. internationaal wel getolereerd. De vangstmethode (dikwijls met de lijn) is zéér selectief én het gaat om een flink deel van het inkomen van deze kleine spelers.

STAND VAN DE VISSERMAN

Door de dalende brandstofprijzen en aangroeiende bestanden (pladijs) was dit jaar geen slecht jaar voor de Belgische reders en vissers. Structureel blijft het probleem evenwel hetzelfde: de veiling die teveel macht heeft, de prijszetting die niet altijd meevalt en alles behalve fair kan genoemd worden, een krimpende Europese vismarkt én een onaangepast overheidsbeleid. Europa voert grotendeels in…

De kwestie van het elektrisch vissen is nog altijd niet beslecht. Een aantal wetenschappers roemen de voordelen (minder bodemberoering), anderen wijzen op de gevaren (betere bevisbaarheid van ontoegankelijke gebieden). Elektrisch vissen blijft verboden, maar Nederlanders kregen tachtig uitzonderingen.

In Zeebrugge gaat de gevreesde importhub van pangasius niet door, maar wordt er gedacht aan het centraliseren van de invoer van de even gecontesteerde zalm. Op Europees vlak stijgt de consumptie van zalm, terwijl die van pangasius blijft haperen.

Filip De Bodt

Geplaatst in In de media