Vermaledijde verdiezeling

Vandaag in alle media: “Luchtvervuiling erger dan gedacht. Kan zo niet verder ! Urgentieplan!”

“De enige manier om de lucht snel weer wat properder te krijgen, is massaal diesel bannen”, zegt Frans Fierens, directeur van Ircel, het meetnetwerk van luchtkwaliteit.
Greenpeace van zijn kant stelt dat de officiële cijfers van minister Schouwvliege veel te rooskleurig zijn. ‘In bijna elke Vlaamse stad of gemeente zijn er overschrijdingen van de normen. De afbouw van diesel en bedrijfswagens moet radicaal versneld en er moeten meer meetpunten komen voor stikstofoxide’s. Bovendien staan de huidige meetpunten op ‘ propere plaatsen’.
Al 12 jaar bestrijdt Leef! in de gemeentepolitiek de verdiezeling. Vandaag lijkt de strijd plaatselijk gewonnen, maar alleen op het vlak van het gemeentelijk wagenpark. Het bestuur gaat geen stap verder, blaast wel hard over de eigen bekering binnenshuis. Onze burgemeester in Rondom : “We gaan met een versnelde transitie naar een kleiner en milieuvriendelijker gemeentelijk wagenpark”… En “onze vloot zal in enkele maanden tijd uit meer dan een derde groene voertuigen bestaan, zowel voor de gemeente als de politie.”
Voor wat een verkiezingstijd goed is… Een paar maand geleden bestreed het Bestuur in alle toonaarden onze stelling dat ze nog niets gedaan hadden. Nu beloven ze letterlijk wat we eisten. En ze gaan er nog spoed achter zetten ook…

Geplaatst in In de media