VERKIEZINGEN : KLIMAAT GEEN THEMA

Terwijl de aarde altijd maar verder opwarmt en overal ter wereld mensen wanhopig slag leveren tegen het oprukkende water, investeerden BNP Paribas, KBC, Dexia, Citibank, Deutsche Bank, ING en AXA samen minstens 25 miljard euro in klimaatschadelijke activiteiten zoals nieuwe steenkoolcentrales, olie uit teerzand of kaalkap van regenwoud.

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Bankiers op hete kolen dat Netwerk Vlaanderen vandaag voorstelt.
  De NGO roept de banken op om onmiddellijk investeringen in nieuwe steenkoolcentrales te staken en lanceert hiertoe samen met Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, BBL en KWB de petitie Bankroet.


http://www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php

 

 Bankiers op hete kolen.

Als we de advertenties mogen geloven zijn alle banken groen. Het rapport “Bankiers op hete kolen” toont een andere realiteit. Energiebedrijven die nieuwe steenkoolcentrales bouwen of olie uit teerzand winnen, vinden vlot financiering bij grootbanken actief in België.

 Vervuiling nieuwe steenkoolcentrales = 130 miljoen auto’s .

Bankiers op hete kolen komt tot een opmerkelijke vaststelling. Als de 70 geplande nieuwe steenkoolcentrales worden gebouwd in Europa, dan stoten ze jaarlijks evenveel broeikasgassen uit als ongeveer 130 miljoen auto’s. Banken actief in België schrikken daar voorlopig niet voor terug. Ze lenen ons spaargeld aan de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Zo gaf Deutsche Bank in 2009 een lening voor de bouw van een steenkoolcentrale die jaarlijks 5,2 miljoen ton CO2 uitstoot. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van zo’n 1,7 miljoen auto’s.

AXA, KBC, Dexia, Citibank, BNP Paribas en Deutsche Bank investeerden de voorbije twee jaar samen 5 miljard euro in de Duitse energiereus RWE Power. In 2008 kwam 60% van de door RWE opgewekte energie uit de verbranding van bruin- en steenkool. RWE plant de komende jaren minstens 10 nieuwe steenkoolcentrales in Duitsland, Nederland, Engeland en Bulgarije. Hiermee zetten zij in op een roetzwarte toekomst.
 
Door het vuur voor klimaat.

Bekende Vlamingen als de Neveneffecten, Joke Devynck, Nic Balthazar en Gili steunen de campagne op gewaagde wijze. Tussen de banken op de Gentse Kouter lopen zij woensdag om 18u over een meterslang tapijt van gloeiend hete kolen. Met die stunt trekt Netwerk Vlaanderen haar nieuwe petitie voor duurzaam bankieren Bankroet op gang.

Leve Europa?

Volgens GROEN! EU-parlementslid Bart Staes dan weer, probeert de Europese Unie zich te ontdoen van haar beloften om andere landen te helpen met de aanpassingswerken (bouwen van dijken etc…) die ze nodig hebben om het oprukkende water tot stilstaan te brengen: “De berichten dat de EU de beschamende cijfers probeert weg te masseren, om onder de toezeggingen van klimaatsteun uit te komen zijn erg verontrustend. De EU heeft een duidelijke toezegging gedaan om 2,4 miljard euro per jaar aan additionele middelen te voorzien als ‘fast start’ financiering voor klimaatsteun voor ontwikkelingslanden (2010-2012). Dit nu weer intrekken, zal het wantrouwen tussen ontwikkelde en armere landen verder versterken en de VN-klimaatonderhandelingen ondermijnen.” Volgens de meest recente gegevens zou ongeveer een derde van de jaarlijkse Europese bijdrage bestaan uit leningen, in plaats van directe hulp. In plaats onze klimaatschuld aan de armste landen in te lossen, zadelen we hen dus op met nieuwe schulden in een tijd van economische tegenwind.

(tekst gevonden in ’t Uilekot, geplukt en bewerkt )  

Geplaatst in LEEF! vandaag