Het START-plan van VerhofstadVermeirenVanRompuyLeterme.

De volgende regering gaat  hetzelfde economisch beleid  voeren als al de vorige.
We krijgen hetzelfde neoliberalisme, dezelfde groeidogma’s naast hetzelfde praten-over-het-milieu.
Positief nieuws wordt met kracht gebracht, zoals de “strategische visie” van  Verhofstadt voor onze regio, het zogenaamde START-plan.
START staat voor Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de regio Zaventem …

  

‘’ t Is nog maar een begin”


“Omdat” de andere grote luchthavens zo hard groeien, moet hier ook een continue groei in de trafiek zitten van 4% per jaar.
Dat betekent van 18 miljoen passagiers nu, naar 35 miljoen in 2025.
Het vrachtvervoer zou moeten stijgen van 700.000 ton naar 1,2 miljoen ton.
Wat vervoerd wordt en waarom is nooit ter discussie. Als de tonnenmaat maar toeneemt.
Het heeft allemaal weg van een kanker die moet woekeren, groei om de groei, ongeacht waarheen en ten koste van wat. 
Van onze plaatselijke politici wordt verwacht dat ze nu al  voorbereidingen treffen:
meer toegangswegen aanleggen, meer bedrijfsterreinen, meer infrastructuur, meer verstedelijking, want er komen massaal meer passagiers, luchtvracht en dus banen,  grondverkeer, parkings en bebouwing.
Ons gemeentebestuur kiest zonder veel woorden voor een oververhitte streek met grote bedrijfscijfers.
Weinigen stellen het gehele plan in vraag, al zijn de cijfers mega.

 De Bond Beter Leefmilieu las heel het plan door.
We citeren.

“De strategische visie gaat algemeen uit van een evenwicht tussen ‘groei’ en ‘kwaliteit’. Of deze groei ook kan opgevangen worden op vlak van mobiliteit en milieu blijft zeer twijfelachtig.
Er werd wel berekend wat de effecten van de groei zullen zijn op werkgelegenheid en toegevoegde waarde, maar de effecten op automobiliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit, natuur of gezondheid kwamen niet of nauwelijks aan bod.
Die 35 miljoen passagiers en 1,2 miljoen ton vracht moeten ook nog van en naar de luchthaven geraken. Dat zal heel wat extra verkeer met zich meebrengen in een regio die nu al verzadigd is met autoverkeer.
Zelfs als men er in slaagt om meer passagiers en vracht te vervoeren via het spoor, zal het verkeer rond Zaventem nog meer in de knoop raken dan nu al het geval is.
Zo worden de effecten van 18.000 nachtvluchten en 318.000 dagvluchten op de gezondheid van omwonenden enkel ingeschat op basis van  geluidsgemiddelden.
Door enkel rekening te houden met geluidsgemiddelden, wordt het aantal gehinderden zwaar onderschat.
Ook het gevolg voor de luchtkwaliteit is in de studie onvoldoende in kaart gebracht, terwijl aan de klimaatimpact van het toenemende luchtverkeer zelfs helemaal geen aandacht is besteed.
In 2000 was de luchthaven Brussel-Nationaal goed voor zo’n 450.000 ton CO2 uitstoot.
Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) is er tegen 2050 een verdubbeling tot een vertienvoudiging van de CO2-uitstoot door vliegtuigen te verwachten.”

Bij dit laatste punt blijven we even staan. We citeren Norman Baker, Britse milieuspecialist van de liberaal-democraten. Hij stelde dat de uitstoot van vliegtuigen juist de grootste problemen vormen in de strijd tegen de klimaatverandering.
"Indien de luchtvaartsector blijft groeien zoals wordt voorspeld, zullen alle maatregelen die genomen worden tegen de opwarming van de aarde, teniet gedaan worden," aldus Baker.

We horen onze beleidsmensen nog niet twijfelen over die tweesprong, ofwel de groei, ofwel ons leven.
Zij hanteren in gesprekken en verklaringen de twee onderwerpen vlotjes naast elkaar.
Hoe komen ze daartoe?
Wel, het milieu is electoraal van belang, sust de ongeruste kiezers.
Het markt-economische is hun hogere belang en kan vooraan geplaatst door het gijzelingsthema van de tewerkstelling.
Volgens ons kan en moet tewerkstelling volledig zijn zonder deze verdere groei!

Wijdbeens staan de groeigoeroes op die twee stoelen en de spanwijdte neemt toe…
Weet je, op 8 december 2007 kunnen we al één poot afzagen!

Geplaatst in In de media