Toenemende verkeersdrukte in onze gemeente…

Hallo ik ben Van Eycken Cindy, lid van Leef Zaventem,maar ook mama van 3 tieners, die
zich dagelijks doorheen de verkeersdrukte een weg naar school moeten banen.
Zelf ben ik opgegroeid in Zaventem en heb de verkeersoverlast,parkeerproblematiek met de jaren zien toenemen. Ik zou maar al te graag hebben dat mijn kinderen op een
veilige ,gezonde manier naar school, sportclubs, Chiro of scouts kunnen gaan: te voet of met de fiets.
Helaas ontbreekt het ons aan een degelijk fietspadennetwerk dat niet alleen in Groot – Zaventem maar ook de verbinding met onze deelgemeenten op een veilige manier onmogelijk maakt.
Als ouderraadlid heb ik dan ook maar al te graag deelgenomen aan het LAMA project binnen onze gemeente. Hierbij kregen we opdracht om zo een verkeersluwe schoolomgeving te creëren, zodat kinderen veilig met fiets of te voet de schoolpoorten konden bereiken.
De fietsstraat kreeg leven, en de ineens soms ophoudende fietspaden werden verbonden, er kwam eindelijk een kiss and ride zone aan BSGO De Vleugel. En er werd voor 1- richting- verkeer gekozen. Dit natuurlijk was goed voor de kinderen, minder voor de bewoners van de hoogstraat na de Aldi. Want deze mensen moesten nu ook noodgedwongen mee in de schoolfille om hun woning te bereiken.
Frustrerend, vinden sommigen, maar het gaat hier ook slechts om 2 drukke periodes per dag .
Het centrum van Zaventem, is dan ook jammer maar helaas een sluipweg tussen de 2 grote steenwegen die naast onze gemeente lopen. Dit samen met de toenemende economische zones brengt dagelijks fille met zich mee, mensen die niet wonend in de gemeente zijn, maar wel dagelijks hier met de wagen doorrijden.
Al deze wagens zorgen ook voor de nodige parkeerellende. Men parkeert zijn wagen een ganse dag om met de trein naar de hoofdstad te gaan werken. Hierdoor hebben inwoners vaak geen plek om hun boodschappen uit te laden of kleine kids uit de wagen te halen.
Als we dus even dit verhaal samenvatten concluderen we een aantal zaken.
• Een beter fietsnetwerk uitbreiden, ook tussen de deelgemeenten.
• Gebrek vanuit de gemeente om verkeersarme maatregelen te promoten, vb premie voor fietsgebruik, een soort taks voor bedrijven die geen initiatief nemen om aan verkeerspolitiek te doen
Meer , ruimere en degelijkere parkeerplaatsen.
Bewonerskaart OK, maar beter bewoonvriendelijker concept.
Meer zone 30 .
Openbaar vervoer binnen de gemeente zone gratis voor bewoners van Zaventem
• • • •

Geplaatst in LEEF! vandaag