Ook het sluipverkeer beu?

Verscheidene bewoners van de buurt van de Sterrebeekstraat werden gepolst door de SP.A met betrekking tot het sluipverkeer. Velen zijn vooral het sluipverkeer en de hoge snelheid van sommige wagens grondig beu. Daarenboven komt nog dat ze zich door de gemeente niet gehoord voelen. De SP.A tracht nu, door middel van een motie in te dienen bij de gemeenteraad, hierin op korte termijn een verbetering aan te brengen. Een van de oplossingen die ze voorstellen hebben te maken met de afstelling van de verkeerslichten, zodat het verkeer er vlotter zou moeten kunnen verlopen en dat sluipverkeer in de betreffende wijk beperkt kan worden. Maar als we het sluipverkeer in zijn geheel willen aanpakken, dan zijn er grotere maatregelen noodzakelijk.

Eerst en vooral moeten we naar de directe oorzaak zoeken van het sluipverkeer. Dit verkeer ontstaat wanneer belangrijke wegen dichtslibben en automobilisten creatief zoeken naar andere wegen om toch maar op tijd op hun bestemming te kunnen aankomen. Wegen slibben dicht door de grote hoeveelheid verkeer die deze wegen op bepaalde tijdstippen te verduren krijgen. Dus even een paar rijvakken bijleggen? natuurlijk niet! Want de creatie van wegen heeft een aanzuigeffect van meer verkeer en dus krijgen we meer sluipverkeer op ons bord. Vandaar dat we tegen de ringverbreding zijn. We moeten dus dringend de hoeveelheid verkeer naar beneden halen en het gemeentebestuur kan best het initiatief nemen om SAMEN met de bewoners naar oplossingen te zoeken voor de ellende die zich dagelijks afspeelt op de Zaventemse wegen…

De druk van het verkeer kunnen we beperken door een verscheidenheid aan maatregelen, zoals het uitbouwen van een efficiënt en een goedkoop openbaar vervoer, het ontwikkelen van fietspaden en -snelwegen, de economische infrastrucuur in stedelijke gebieden beperken, een delokalisatie van economische activiteiten, werknemers recht geven om in eigen buurt te kunnen werken, transport van goederen via de weg zoveel mogelijk omzetten naar transport via het spoor of per boot. Zelfs het afschaffen van transport van goederen die in België zelf geproduceerd en geconsumeerd kunnen worden.

Het druk verkeer en dus ook het sluipverkeer kan dus tot een minimum herleidt worden indien men grondig de oorzaken bekijkt en onder ogen durft te zien. Maar ik hamer er ook op dat het verkeersbeleid, net zoals de SP.A voorstelt, in samenspraak met de bevolking wordt ontwikkeld.

Geplaatst in LEEF! vandaag