Schulden Zaventem fors naar beneden? Ja, het kan!

 

Toen het college aantrad, drie jaar geleden, stelde de schepen van financiën dat onze zware schuldenlast een zachte landing ging maken.

Leef! antwoordde toen met het beeld van een schulden jumbo, een  jumbo die tijdens de landingsfase een steile doorstart ging maken.

We zien vandaag dat beiden ongelijk hadden.

De jumbo bleef hoog boven Zaventem cirkelen,  daalde nauwelijks een flight level  en men kondigt aan dat hij daar zal blijven. “Elke aflopende lening zal vervangen worden door een nieuwe “ zo klinkt het.

Onlangs daagde de burgemeester Leef! uit, eens te vertellen hoe de schuldenlast te verlagen zonder asociale ingrepen, zonder belastingverhoging.

Wel, we maakten vlot een lijst van overdreven uitgaven, zonder in onleesbaar cijferwerk te vervallen.

Het is immers geen kwestie van cijfers, van hoe snel en hoe lang. Het is een kwestie van politieke wil om een andere richting uit te gaan.

Die wil is er duidelijk niet bij de bestuurscoalitie van VLD, CD&V en NV.A.

 

Concreet.

Er kan flink bezuinigd zonder de 500 personeelsleden van de gemeente te treffen, zonder verhoging van de personenbelasting.

De personenbelasting, dat is al een eerste punt. Een goed deel van dat geld blijft hangen in het Ministerie van Financiën. Als op uw belastingbrief staat dat er zoveel  € naar de gemeentekas gaan, dan moet dat ook gebeuren. Het college moet daar eens serieus achter horen in plaats van dat blauw-blauw te laten.

Een tweede punt betreft de talloze verzekeringspolissen van de gemeente.  Polissen voor voertuigen, voor arbeidsongevallen, voor gebouwen…  noem maar op. De oppositie, bij monde van Olivier Thomas (UDF), heeft al verschillende keren gezegd dat deze polissen niet gegroepeerd zijn, dat de premies duur zijn, dat premies stijgen terwijl ze dalen bij de bedrijven.

Het enige antwoord van het college tot vandaag is het bestellen van een dure studie . We wachten al een jaar op conclusies en gewin…

 

Een derde punt betreft de  “ gemiddelde rentevoet van onze schuldenportefeuille “ zoals onze bekwame gemeenteboekhouding  het formuleert.

De interest op onze poef bedraagt  4,46 % en zou iets dalen op dit ogenblik.

Nu dat mag wel, als de Europese Centrale Bank  kapitalen toeschuift naar de grote banken tegen een interest van 1%.

Daar is dus een  onderhandelingsmarge.

Zeker als we horen van een schepen van een nabije stad, een CD&V-er, dat zij actueel  lenen aan 2 tot 3 %.

 

Een vierde terrein van besparingen zijn de studies.

Als er een probleem opduikt, wordt er veel te snel naar studies gegrepen. De € 67.000 die elke schepen mag  uitgeven voor een  project  zonder voorafgaand  groen licht van de gemeenteraad, leent zich daar goed voor.

We stellen voor van elke studie eerst voor de gemeenteraad te brengen en ze pas daarna aan te besteden bij een consultancy  bureau. Ze afremmen dus.

Want studies zijn duur, ze duren lang en ondertussen verlammen ze elk burgerinitiatief om het probleem aan te pakken.

Tenslotte, het resultaat van deze studies is dikwijls een vraagteken.

Denken we aan de energie audit over het oud gemeentehuis,  aan het erosiebestrijdingplan,  aan de uitgebreide audit bij de brandweer waar tot op heden geen enkel positief verschil  uit voortkwam.

 

Ten vijfde… van de brandweer gesproken. We hebben nu met zekerheid de beste, modernste kazerne van het land. Ze zit volgestouwd met de meest gesofistikeerde rampentechnologie en vele jaren werd het driedubbele budget ervoor gestemd. Dat in vergelijking met andere korpsen.

Is het niet stilaan welletjes? De laatste 2 Gemeenteraden werd er nog voor meer dan € 1.000.000 nieuwe mobiele uitrusting doorgedrukt.

Als er vanaf nu een derde minder wordt aangekocht, is dat nog altijd het dubbele van het normale. Bovendien dalen dan de kosten of schulden in Kortenberg ,Kraainem, Wezembeek-Oppem en Nationaal.  Want Zaventem beslist hier  wat andere mogen uitgeven.

 

We hebben nog  andere  zaken gevonden,

-zoals het zeer vroeg  aanpakken van wegenschade. Een gespecialiseerde cel in de technische dienst zou grote kosten kunnen besparen. Kleine herstellingen voorkomen grote aanbestedingen…

-zoals de openlucht verwarming van de tennis…

-zoals de overmatige en steil oplopende verlichtingskosten in Zaventem …

 We zullen het hierbij laten. Ook de beleggingen van de Gemeente blijven  voorlopig  buiten beschouwing.

 

Om af te sluiten een paar indrukken.

 

Ten eerste het college heeft blijkbaar  geen geld vandaag.

Ten tweede ,de schulden van Zaventem zijn geen kwestie van de bijbelse zeven magere jaren en de bijbelse zeven vette jaren.  Want de schulden ontstonden in de vette jaren en ze zijn niet weggewerkt in de vette jaren.

Ten derde, er floreert  een politiek en economisch verkeerde opvatting. Die verschoof de leningen van een noodoplossing naar een algemene regel.

“Ge moet al een idioot zijn om niet te lenen, vandaag …” zéggen ze

“Dat we zoveel kunnen lenen, dat betekent dat we rijk zijn …” zéggen ze

Maar het resultaat zién we:  het college in rust bloost van gezondheid. Bij een kleine inspanning is het meteen buiten adem.

De laatste gemeenteraad stemde men een kapitaalsverhoging, een schoenlepel om de Gemeentelijke Holding wat beter te caseren bij Dexia. Voor de tweede schijf moet al geleend worden.

Wat zal het dan zijn bij de  grote projecten van het bestuur?

          De zeer dringende OCMW bouw, annex rustoordvleugel,

          Het overmaatse cultureel centrum , plus ondergrondse parking,

          De nieuwe politiekazerne.
–      De atletiekpiste.

Gaan de schulden constant kunnen gehouden? We denken van niet. De kosten zijn altijd veel groter dan de ramingen.

Als daar nog een  natuurramp bijkomt zoals een echte wolkbreuk, dan is het openbaar optreden verlamd.

De wolkbreuk van een paar weken geleden was een kleintje. De brandweer plukte de politiemensen van het dak van hun auto aan de Stockmansmolen en op een vijftal plaatsen was het weer prijs.

Zaventem troost zich met de vaststelling dat het in Kraainem erger was. Maar de volgende komt. Dat betekent noodleningen en wellicht serieuze noodleningen.

En als het sociale klimaat verder verslechtert, zoals velen verwachten, wat dan?

Akkoord, volgens het reglement van de Gemeenteraad mag er niet naar intenties van de bestuurders gevraagd.  Maar, zeg nu zelf, zij gaan geen enkele intentie hebben met zoveel schulden om de nek…

Een gemeentelijke kas zonder grote schulden is niet alleen mogelijk,  maar is ook hard nodig!

 

(Leef! bracht dit  agendapunt  op de Gemeenteraad van maandag, 26 oktober)

Geplaatst in LEEF! vandaag