“Red Ter Meeren” redt Ter Meeren!

  Goed nieuws!
Volgens de actiegroep is het kasteel  en het gehele omliggende domein verkocht.
Sinds 2 jaar stond  Ter Meeren leeg. Samen met het park is dit een belangrijk deel van het cultuurhistorisch erfgoed van 'kastelendorp' Sterrebeek. 
Geen opsplitsing dus, de belangrijkste doelstelling werd bereikt.

Het park is het  grootste en waardevolste stuk groen van Zaventem.

We geven hier ruimte aan het beschermcomitee "Red Ter Meeren" dat het prachtige domein én kasteel  in zijn geheel probeert te behouden.

Je vindt hieronder hun nieuwsbrieven van de laatste dagen.
Daaronder die van juli en  juni.

Onze tussenkomst namens Leef!, Groen! en Sp.a in de Gemeenteraad hebben we toegevoegd.


Kijk ook eens op www.redtermeeren.be

——

 


Het comité aan het woord:

Beste mensen,                                                  20 augustus 2007

Vandaag werden we gecontacteerd door de beheerder van het kasteel voor de nieuwe eigenaar. Deze man begrijpt ons initiatief en betuigt zijn respect voor de moeite die we deden om het geheel van vandalisme en diefstal te vrijwaren.

Tegelijkertijd deelt hij ons mee dat hij het kasteel zal afsluiten en de nodige stappen onderneemt om het te bewaken.
Hij vraagt ons vriendelijk om vanaf nu weer het private karakter van het park en kasteel te respecteren en er niemand meer toe aan te zetten om op het domein te gaan wandelen.
We maakten een afspraak om kennis te maken en te praten over wat onze en zijn verdere plannen zijn met betrekking tot het domein.
Daar wij enkel met de bewaring van het geheel begaan zijn denk ik -als schrijver van deze nieuwsbrief- dat het collectief mooi werk heeft geleverd en dat we blij mogen zijn wanneer de huidige eigenaar het geheel inderdaad als een goede huisvader gaat beheren.

We roepen dan ook op om inderdaad het private karakter van het domein te respecteren en er niet meer te gaan wandelen buiten de openbare wandelpaden.

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief hebben we vergadering op dinsdag 28 augustus, daar kunnen we zeker meer vertellen over de plannen die de huidige eigenaar heeft met het domein.

vriendelijke groeten

 

 

 

beste mensen,                                                                   19 augustus 2007

het is officieel, het domein Ter Meeren is verkocht. Veel verandering ter plaatse hebben we nog niet gezien.
momenteel zoeken we uit wie de nieuwe eigenaar is en hoe we met hem in contact kunnen treden.

omdat we hier nog wat tijd voor nodig hebben wordt de vergadering van dinsdag 21 augustus verplaatst naar dinsdag 28 augustus.
daar zullen we hopelijk meer weten en kunnen bekijken hoe we verder gaan met het collectief.

vriendelijke groeten                   

 

  ——-

 

 

Beste mensen,

Stand van zaken op het domein:
Weeral heel wat ruiten sneuvelden en ook de regenpijpen moesten eraan geloven. We moeten dringend weer een reparatieteam bij mekaar roepen.
;br />Vanuit het kamp van de eigenaar vernamen we via zijn contactpersoon in Belgik, de Heer Roosjen, dat er uiterlijk tegen 17 juli beslist zou worden over de verkoop aan een Amerikaan die reeds geruime tijd met de eigenaar in onderhandeling is over de aankoop van het domein.

Mensen van studio honderd, bekend van Samson en Gert, bezochten het kasteel en willen het eventueel voor een jaar huren en er een studio in onderbrengen voor een van hun projecten.

Op onze picknick ontmoetten we een Vlaams zakenman die geïnteresseerd is in het kasteel, hij praat nu met de gemeente in een zoektocht naar partners om het hele domein aan te kopen.

Op 17 juli, de derde dinsdag van de maand, hebben we om 20.00 u algemene vergadering van het collectief. Deze gaat door in het jeugdhuis van Sterrebeek gelegen in de Zeenstraat op de parking bij tennisclub het Zeen.
Op de agenda volgende punten:

– na contact met de heer Roosjen een stand van zaken omtrent de verkoop of verhuur van het kasteel
– een verslag van de stand van zaken in de gesprekken met gemeente en sterrebeek 2000 met de Vlaamse zakenman
– hieruit voortvloeiend een bespreking van de verdere acties van het collectief
– een nieuw reparatieteam, wenselijkheid en organisatie
– opvolging van onze contacten met gemeente en plaatselijke politici
– evaluatie van onze mobiele stand RED TER MEEREN op de parkfeesten op het kasteel van Sterrebeek en verdere plannen met de stand
– een voorstel van de Heer Michel de Fierlandt om een korte videoreportage te maken en deze op de site te plaatsen. Bij de oprichting van het collectief kregen we hieromtrent al een voorstel van Ring TV.
– Varia

Van harte welkom op deze vergadering, snel daarna beloven we u een uitgebreide nieuwsbrief met verslag van de vergadering en stand van zaken.

Vriendelijke groeten en een prettige vakantie

Collectief RED TER MEEREN

 

—————————

 

 

 

Uit de niewsbrief van juni 07:

 

De picknick was een succes. Een kleine 200 mensen kwamen op bezoek en kregen een rondleiding. In onze achterhoofden plannen we hier al een tweede editie, ergens in de maand september. 

Een zestigtal mensen tekenden er in voor de website. Dit brengt het aantal intekenaars voor het collectief op een kleine tweehonderd. 

 

Roofridders en edellieden. Ondertussen werden er drie jonge kerels betrapt in het kasteel. Hier werd de politie bij gehaald en deze maakte vaststelling van de feiten. 

Het is allerminst onze bedoeling om deze kinderen, ze waren 12 of 13, te laten opdraaien voor de schade binnen in het kasteel. Hier vinden we dat het aan de eigenaar is om het geheel deftig af te sluiten. We weten ook niet of deze drie jongelui effectief schade hebben aangericht.

 

 

De schade aan het kasteel is er wel weer een stuk groter op geworden. Graffiti op de muren binnen in het kasteel, de trapleuning van de diensttrap is volledig afgebroken en naar beneden gegooid. Weeral werd er een dakraam uitgebroken, een pastic lichtkoepel boven de hoofdtrap zwaar ingedeukt. Stenen ornamenten met ijzeren pinnen die dienen als bliksemafleider op het dak, zijn naar beneden geduwd. 

Vooral hier stellen we ons bezorgd vragen. Mensen zijn via de toren tot op de nok van het dak gekropen om deze bliksemafleiders naar beneden te duwen. Kinderen van dertien? Wil je je dit als ouder voor stellen? Ook met de verdwenen trapleuning wordt de situatie er alleen maar gevaarlijker op. 

 

De scholen. Op de laatste vergadering namen we als besluit om aan de scholen te vragen of ze het, nu de vakantie voor de deur staat, in de hogere klassen wilden hebben over het kasteel. Laten we proberen om ook deze jonge mensen als volleerde koningen Arthur rond onze ronde tafel te krijgen en ze te leren dat het echt maar niks is dat roofridder spelen. Dat het veel nobeler is om het geheel samen met ons te beschermen. Dit mag voor hen geenszins als een oproep klinken om er naartoe te trekken! 

Langs de andere kant brachten velen van ons zelf zo veel tijd door spelend in en om de ijskelder en het bruggetje boven de dichtgeslibde vijver. We weten dat het park en kasteel als een magneet op kinderen werkt en willen daar op inspelen. 

Voor mensen die het nog niet weten, ook deze vijver is razend gevaarlijk, hij is dichtgeslibd en de modderlaag werkt als een moeras, de meeste Sterrebekenaren herinneren zich nog goed de tragedie van het kinderleven dat hij al geëist heeft. Hou je kinderen daar aub weg! 

 

Vanuit de school hoorden we dat de meeste leerkrachten al een duiding hadden gegeven rond de situatie van het kasteel. 

 

Het reparatieteam heeft vorige zaterdag de nodige reparaties uitgevoerd zodat het er niet meer kan binnen regenen. Vandaag, dinsdag 12 juni, is er een vergadering aan de gang waar uitgekeken wordt hoe we het geheel op een manier kunnen afsluiten zodat het niet meer zo gemakkelijk wordt om er zo maar binnen te gaan. 

We plannen ook een gesprek met de burgemeester, eventueel andere gemeentemandatarissen en de politie om de acties van het collectief toe te lichten en te polsen of, waar en hoe we kunnen samenwerken. 

 

Een groeiend collectief. 

Op de site kwamen ondertussen reacties toe van 

• Een Vlaams zakenman die geïnteresseerd is als koper en ons vraagt of wij hem willen helpen om de nodige contacten te leggen. We gaan zeker met hem praten. 

• Leden van de families Lemaire, Braun de Ter Meeren en de Fierlandt die ons initiatief genegen zijn en willen helpen waar ze kunnen 

• Mensen die vragen of we een rekeningnummer hebben zodat ze ons financieel kunnen steunen. Dat komt er. 

• De Heer Roosjen, contactpersoon voor de eigenaar in België die ons initiatief genegen is en graag nauwer bij de werking wil betrokken worden. Hij is meer dan welkom op onze volgende vergaderingen. 

 

Verdere geplande acties 

• we bouwen een compacte infostand die je voor evenementen kan aanvragen. Hij zal alvast verschijnen op de parkfeesten in het kasteel van Sterrebeek ;span style="text-decoration: underline">http://www.parkfeesten.info en de avondmarkt in Sterrebeek. 

• We maken een fotoalbum rond het kasteel en domein Ter Meeren. 

• Elke derde dinsdag van de maand een open vergadering om 20.00 uur in het jeugdhuis tonzent in de Zeenstraat aan de parking bij tennisclub het Zeen. 

 

Respectievelijk voor dit jaar:

 

– 17 juli 

– 21 Augustus 

– 18 september 

– 16 oktober 

– 20 november 

– 18 december 

 

U bent van harte welkom !

 

 

Kijk eens op www.redtermeeren.be

————————————————

Tussenkomst in de Gemeenteraad van maandag, 29 mei.

 

Geachte burgemeester en raadsleden,

 

 Namens de fracties Leef!,Groen! en Sp.a  stel ik volgende vragen.

Domein en kasteel Ter Meeren in Sterrebeek worden geteisterd door dieven en vandalen.

Er is nu enige bescherming ontstaan door de acties van het Comité Red Ter Meeren, door de talrijke wandelaars die het domein doorkruisen en door de politie die 2 a 3 maal per dag langskomt en indringers verwijdert.

 

Ten eerste, is er door de politie al proces verbaal opgemaakt tegen de dieven, vandalen, onbekenden?

Ten tweede, is er al proces verbaal opgemaakt tegen de eigenaar, een miljardair die in Hongkong verblijft, een P.V. wegens verwaarlozing en niet bescherming van dit cultuur-historisch erfgoed en waardevol natuurstuk?   

                                                                  Jean-Paul Martens

 

De burgemeester hield een uitgebreid antwoord waarin hij bevestigde:

– dat er inderdaad P.V. is opgesteld, ook lastens de eigenaar en dit in samenspraak met het Bestuur Monumenten en Landschappen.

– dat park en kasteel privé-bezit zijn en dus niet zonder meer betreden mogen worden.

Geplaatst in LEEF! vandaag