Puin ruimen met Obama?

 

Zeker, het aantreden van Barak Obama brengt  verandering in de amerikaanse politiek, economie en diplomatie. Maar of het de goede kant uit gaat?

 

Vooreerst zal er een andere stijl komen van 'politiek bedrijven'.

 De kans zal groter zijn dan voorheen dat de doodstraf verdwijnt, dat discriminaties en racisme wat milderen, dat ethische kwesties minder vanuit uiterst-rechtse vooroordelen aan bod komen, .
De States kwamen de laatste 30 jaar steeds meer als een wereldvreemde natie naar voor.
Een natie die haar interne en sociale problemen dacht op te lossen met gevangenissen…
 2 miljoen Amerikanen zitten vandaag achter de tralies.De gevangenissen werden privébedrijven. Hun winsten stijgen volgens het aantal gedetineerden.
Rechtssysteem, onderwijs, ziekteverzekering, openbaar transport, milieubescherming, al deze sectoren zijn in crisis en sterke verhalen halen de wereldpers.
Zo zitten 60 miljoen mensen zonder ziektezorg in het land dat zich het beste waant ter wereld.
 
Obama zal moeilijk weten waar de wedloop te beginnen…
 

 

Ten tweede de economie.

 Bush zelf gaf het een paar weken geleden toe: "het neoliberalisme van Reagan verder aanhouden zou de crisis meteen nog erger gemaakt hebben dan die van de jaren dertig." Chaos en woede gingen toen over het land.
Nu zijn er op korte tijd en ondanks het massief tussenkomen van de overheid al 2,6 miljoen werklozen bij…
Moesten nu de handelsbalansen nog in evenwicht zijn en de mogelijkheid aanwezig voor een relance door middel van onbeperkte openbare schulden… maar het tekort in hun budget verdriedubbelde al!
De automobiel kreeg bergen dollars steun de laatste dagen.
Obama dus buiten adem aan de startlijn… 

 

Te derde, de diplomatie.

Een meerderheid van landen in de wereld bekijkt het Amerikaanse optreden in internationale zaken als negatief, zelfs nefast.
Israel-Palestina, Irak, Afganistan…zijn niet alleen uiterst dure maar ook uiterst moorddadige operaties waarin ze bovendien iedereen willen meeslepen.
In 2007 gaf Obama zijn campagne wind in te zeilen door de terugtrekking van de troepen uit Irak vooraan te zetten.
Door hier op te blijven hameren, kon hij in zijn eigen kamp Hillary Clinton uitschakelen, Hillary, zijn toekomstige Staatssecretaris…
Obama wil sneller de terugtrekking van de troepen dan de militaire top.
Laat u hierdoor niet misleiden! Zijn ongeduld is niet ingegeven door pacifisme maar door het verplaatsen van alle vuurkracht en mensenmateriaal naar Afganistan.
Alsof Kaboel een betere garantie zou leveren 'to any American dream' dan Bagdad.

Obama twijfelt, toch de spieren gebruiken? of liever naar de schietstand?…

en eerst schieten, dan kijken…as usual!

Geplaatst in In de media