Pro of contra de Ringverbreding in Woluwe??

De Ringverbreding wordt de grootste ingreep op het landschap van Zaventem sinds de aanleg van de klaverbladen van de E40.

U weet uit vorige teksten dat we flink tegen zijn. We hebben meer dan genoeg beton en asfalt, tenzij voor fietssnelwegen en slenterpaden natuurlijk.

We zijn daar serieus op tussengekomen op vorige Gemeenteraad, al was het maar om klaarheid te scheppen over wie voor en tegen is. Maar een stemming kon niet uitgelokt. Wel neutraliseerden we het publieke lobbywerk van de numero uno. 

Ziehier het Leef!betoog:

 

 

“Geachte burgemeester en raadsleden,

de verbreding van het wegdek van de Ring tot 17 rijstroken op het stuk tussen Woluwe en Zaventem gaat een enorm hard oppervlak creëren op een plaats waar onlangs alles nogmaals overstroomde.

 Men gaat de Woluwe een nieuwe bedding geven en drie opvangbekkens aanleggen om de situatie enigszins te controleren.

 De vorige watersnood was ernstig, gezien de burgemeester een erkenning als rampgebied aanvroeg.

Het overstromingsgevaar zal blijven om twee redenen. Ten eerste: alles gaat daar óf bergop òf bergaf. Ten tweede: overal kwamen er harde oppervlakken bij. Het gigantische wegdek komt er nog bovenop. Het loopt daar terug onder, wees maar zeker.

Alleen al om die reden zeggen we : laat de Ring daar liggen zoals hij is.

                                                                      

In de media van een paar weken geleden verscheen de berekening dat het auto- en vrachtvervoer de laatste 10 jaar met 30 % was gestegen. Op het stuk Ring in Woluwe passeren nu dagelijks 200.000 auto’s en vrachtwagens.

 Nu al vreest men dat er een flessenhals ontstaat aan het begin en het einde van de verbreding. Nu al beseft men dat de verbreding meer verkeer gaat aanzuigen.

Gaan we naar blijvende files en naar nog eens 30% meer verkeer, de volgende 10 jaar?

Nee.Bedankt. Laat de Ring zoals hij is.

 

De weerstanden tegen het project zijn niet min.  Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace,  Groen!, maar ook een goed deel van de Brusselse zakenwereld en Brusselse politiek zijn tegen.

Nergens zien we een democratisch verlopend debat. Alleen in de pers worden meningen geuit, pro en contra.

In die sfeer van voor en tegen zien we onze burgemeester aan het hoofd van een hele trits collega’s een lobby campagne inzetten ten voordele van de verbreding.

Dat staat in contrast met de Gemeenteraad, waar tot heden het onderwerp angstvallig vermeden werd. Wellicht omdat zelfs het bestuurscollege verdeeld is op dat vlak. Schepen Van Rompuy was aanvankelijk voor de Ringverbreding, maar kwam daar publiekelijk op terug. Dat standpunt veranderde ondertussen nog niet, voor zover we weten.

Wel, als er niet meer debat en bezinning mag aan te pas komen, laat de Ring zoals hij is.

 

Ondertussen zijn de vroede vaderen die dit project ontwikkelen, nog niet zeker  van hun stuk. Het is hen niet ontgaan dat een poging van gelijkaardig kaliber in Antwerpen – de befaamde  Lange Wapper –  werd neergehaald door een volksreferendum en 2 kleine, kordate comités, Ademloos en Straten Generaal. 

Erger nog, de vroede ontwerpers zagen dat er in Antwerpen door de tegenstanders alternatieve, gratis plannen werden getekend en aan het publiek voorgelegd. Om een dergelijk scenario  te vlug af te zijn, maakten zij zelf peperdure en irrationele alternatieven:   een super-Ring doorheen Vlaanderen en een ondertunneling van heel Brussel. Een ‘truuk van de foor’ schreef de pers.

Wel, als het al moet beginnen met “truken van de foor”, laat de Ring dan maar zoals hij is.

 

Tot slot, we hébben al het dichtste autowegennet van Europa. We hebben geen nieuwe autowegen meer nodig. Laat de Ring zoals hij is.

 

‘Hoe moet het dan wel?’, zal u vragen.

Wel, een eenvoudige mix van gelijktijdige maatregelen en – waarom niet –  5 minuten politieke moed.

 

Als het autoverkeer in deze regio met 10% daalt zijn we al flink uit de problemen. We hoeven daarvoor geen dure studies.

Kijk naar de schoolvakanties van Kerstmis en Pasen. Op slag is het aangenaam en bijna  filevrij rijden in en rond Zaventem.

 

Hetzelfde effect kunnen we bereiken voor gans het jaar  met volgende maatregelen.  Ik som ze op.

 

Ten eerste, alle spoormogelijkheden  absolute voorrang geven qua realisatie. Dus trein én tram én metro. Een trein hebben we al, maar tram en metro zijn blijkbaar “ Zaventem’s staatsgeheim”. Vorige week hoorden we in de media een plan voor alweer een nieuw traject: een  tram vanuit Tervuren naar Zaventem- centrum. Tijdens de Milieu Advies Raad  van vorige dinsdag spreekt men opeens van een tram op de middenberm  van de Woluwelaan. Dergelijk nieuws moeten we telkens elders vernemen.   Spreek ons over  het Gewestelijk ExpresNet, het GEN, op deze Gemeenteraad! Spreek ons daarvan i.p.v. van een ringverbreding!

 

Ten tweede, alle mogelijkheden van autodelen benutten. Dus ook de bedrijven  Cambio en Autopia naar hier halen en faciliteiten geven.

 

Ten derde, meer faciliteiten  en stimulansen voor taxis, belbussen, kleine pendelbussen…

 

Ten vierde, beginnen met fietsbanen aan te leggen. U hoort het goed, geen fietspaden maar fietsbanen, veilig en comfortabel.  Nu er al her en der wat fietsrekken staan, zouden velen ook graag eens fietsen door Zaventem…

 

Ten vijfde, welbepaalde trajecten van het Openbaar Vervoer gratis maken als experiment.

 

Met deze mix van maatregelen ga je geen enkele file uitlokken, geen enkele overstroming, geen enkele flessenhals, is snel de instemming van de bevolking gewonnen en is de kost een fractie van de verbreding.

Daarom vraagt Leef! over dit punt een indicatieve, publieke stemming. Dan weten we tenminste wie voor wat staat.

 

We vragen een stemming over volgend punt:

 “Bent u voorstander van een Ringverbreding van het segment R0, een verbreding tot 17 vakken op het grondgebied van Zaventem?”

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag