Prioriteit voor de Brusselse ring? Minder verkeer!

Brussel, België — Tijdens een druk bijgewoonde hoorzitting heeft de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement zich over de problematiek van de Brusselse ring gebogen. Uit de presentatie door het agentschap Wegen en Verkeer bleek dat de overheid bezig is om ook een aantal alternatieven voor de uitbreiding van de Brusselse ring te onderzoeken. Greenpeace was erbij en vraagt zich vooral af of de regering aan een glijmiddelstrategie werkt om de verbreding van de ring gerealiseerd te krijgen. Maar er was ook goed nieuws.

Er ontstond  immers veel ophef in de media over de vier grootschalige infrastructurele alternatieven die reeds waren gelekt: een tunnel onder Brussel tot zelfs een tweede ring bijbouwen. Vrij onrealistische projecten met andere woorden. Met enige slechte wil zou men de overheid er zelfs van kunnen verdenken deze irrealistische alternatieven te willen gebruiken als glijmiddel voor wat dan uiteindelijk de enige realistische optie zou blijken: de verbreding van de ring.    

Goed nieuws was dat men ook het alternatief onderzoekt dat door het platform Modal Shift (waar Greenpeace deel van uitmaakt) is naar voren geschoven. Het uitgangspunt van dat alternatief is de noodzaak van een daling van het autoverkeer om de fileproblemen op een duurzame en klimaatvriendelijke manier aan te pakken. Het is gebaseerd op een combinatie van een slimme kilometerheffing (ook wel rekeningrijden genoemd) en uitbouw van het openbaar vervoer. We rekenen er op dat ook het grote potentieel van een betere fietsinfrastructuur in de regio wordt meegenomen.

De woordvoerder van de administratie stelde ook een ernstige maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) in het vooruitzicht, zoals reeds geruime tijd door Modal Shift gevraagd. Modal Shift vroeg daarop om een maatschappelijke klankbordgroep op te richten om het proces rond de Brusselse Ring te begeleiden om zo alle stakeholders te betrekken en tot een echt degelijke kosten-baten analyse te komen.

Op inhoudelijk vlak lijkt er bovendien een brede consensus te groeien over de betere uitbouw van het openbaar vervoer in de Brusselse rand. Minder eensgezindheid is er dus over de verbreding van de ring. Modal Shift wees er tijdens de hoorzitting op dat het risico bestaat dat de dure infrastructuuringreep het verkeersinfarct niet zal oplossen. Experts verwachten immers dat het aanzuigeffect op korte of middellange termijn de vrijgekomen ruimte op de ring weer zal doen dichtslibben. Het komt er nu op aan ernstig werk te maken van de beloofde kosten-baten analyse en daar de verschillende stakeholders bij betrekken. Greenpeace en  Modal Shift volgen het dossier in elk geval op de voet.

Geplaatst in LEEF! vandaag