Leef! opnieuw in de OCMW-raad!

Voor wie gelooft in het belang van plaatselijke politiek, is het OCMW een bijzondere inzet.

Het is de plaats  waar honderden beslissingen genomen worden over al wie uitgesloten is van vast werk of voldoende sociale zekerheid. 

Het is het laatste vangnet voor alle mensen met budgetproblemen, vereenzaamde bejaarden en langdurig zieken, politieke vluchtelingen en  illegalen, werklozen zonder uitkering,… 

In het bestuur, de OCMW-raad,  zetelen  twaalf leden die onrechtstreeks en tamelijk ondemocratisch worden voorgedragen door de partijen. Daarna volgt een goedkeuring door de gemeenteraad. 

Elk nadeel heeft een voordeel. Door dat ondemocratisch systeem is het gemakkelijker geweest er het Vlaams Belang tot heden uit te houden.
Het weze voor iedereen duidelijk dat het Vlaams Belang hier ravages kan aanrichten, temeer daar er veel verdoken racisme is buiten deze partij en ze dit gemakkelijk kunnen aanwakkeren bij beslissingen.

Toch moeten we opkomen voor een democratisering van de procedure.

Volgende keer, in 2012, zou het een beter, rechtreeks verkozen systeem worden.


 De goede verkiezingsuitslag voor Leef! bracht mee dat we opnieuw een raadslid  konden voordragen.

Johan Brusseleers, huisarts en uittredend gemeenteraadslid, neemt hier een serieus engagement van zes jaar. Hetzelfde geldt voor Eddy Van Ginderthael, verkozen voor Sp.a.

Ze kunnen meteen aan de slag: het in ’t oog houden van de steun aan de zwaksten, de  belangen van al het OCMW-personeel en de lat hier meer gelijk leggen, de goede werking van de helpende structuren en het rustoord, de ekologische kant van de zaak,… 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag