Onze klimaatopwarming is sneller en sterker dan verwacht. Is ze nog wel omkeerbaar?… En wat nu?

Zowat overal vindt men een radicale omschakeling evident. Maar het besef groeit dat het
veel te traag gaat. Ook het Zaventems Gemeentebestuur lijkt lam.
De Schepenen pronken met kleine dingen: LED-lampen, laadpalen, enkele electrische auto’s, scooters en fietsen tot een paar warmtepompen. Ze vermelden inspanningen en bedragen, maar kunnen geen cijfer tonen dat de uitstoot van Zaventem zou verminderen of zelfs maar stabiliseren.
Bijna de helft van de warmteverliezen in onze Gemeente komt op rekening van de bedrijfsgebouwen. Er zijn talloze slecht geïsoleerde werkruimten, loodsen en toonzalen in Zaventem. Op hun daken staan zelden zonnepanelen. Wie zoekt via Google Earth vindt panelen… bij de inwoners.
Daar onze plaatselijke ondernemers nauwelijks investeren in groene stroom, start de Milieudienst een energiecooperatieve. Het roept particulieren op panelen te financieren op firmadaken. Een doodgeboren kind? Zelfs als gans de Brusselse Rand zou meedoen, zal het niet veel uitmaken.

——

Volgens een brede overheidsstudie van vorig jaar vindt 85% van onze bevolking dat de overheid te weinig doet op dat vlak.
Leef! zit mee in de klimaatzaak.be, een nationale vereniging die de regeringen hiervoor juridisch aanklaagt. We zouden ook tegen het eigen Schepencollege een Klimaatzaak kunnen starten, maar tegen de tijd dat het gerecht dwingt tot actie, is het te laat…

———

Leef! eist

een apart en groot klimaatbudget om meteen mee te beginnen,
een onmiddellijk afremmen van alle fossiele verbranding, vooral diesel/mazout.
– een snelle aanpak van energie- en warmteverliezen in bedrijven, toonzalen en magazijnen.
de luchthavenuitbater overtuigen tot een veelvoud aan zonne-energie op het enorme oppervlak. Voor wanneer electrisch grondvervoer en minder kerosene?
– afschaffen bouwbelasting voor houtbouw en klimaatneutraal. Sneller naar de betonstop!
halvering autopark gemeente en start isolatie gemeentegebouwen!
aanstellen van een aparte Schepen van Klimaat, die zich laat gelden in alle dossiers, de schade beperkt en het dringendste aanpakt. Hij/zij mag het elke Gemeenteraad komen uitleggen wat de vorige maand bereikt werd…

—————-

m

Geplaatst in LEEF! vandaag