Ontsnapt aan een Wippende Wapper…

Leef! pleitte en stemde op de laatste gemeenteraad tegen het ontwerp van “Vlaams Stedelijk Gewest” waar Zaventem in opgenomen werd.

Daar was meer dan reden toe!

 

 

Ten eerste, het ontwerp betekent een versneld opdoeken van de stukken open ruimte die ons nog resten.
Zo nemen alle “herbestemmingen” op Zaventems grondgebied een richting van akkers en velden naar woningen en bedrijfjes. Nergens andersom!

De oude gewestplannen van 1976 waren een hinder voor allerlei projectontwikkelaars om vrij hun gang te gaan. Telkens moesten ze hun doel bereiken met dubieus tot stand gekomen BPA’s .
Dankzij zo’n  Bijzonder Plan van Aanleg ontstonden de buildings van Lennekemare, Groenveld, …
Nu zal dat niet meer hoeven. Het pad wordt wettelijk geëffend en investeerders kunnen snel hun “zoekzones” verzilveren tot  bouwgrond, bouwen, verkocht…
Het plan wordt wollig aangekleed met zinnen over inbreiding, zeggenschap van de gemeente en een ode aan die groene open ruimten. Maar alleen de kernen van de open gebieden zullen behouden blijven. De randen worden afgeknabbeld.

 

Ten tweede, het plan betekent een verdere doorbraak om hoger te mogen bouwen.
“Het toestaan van meer woonlagen” heet het omfloerst in de teksten.
Ge kunt het ook zó zeggen: ‘zet er twee verdiepen bovenop en ge verdient er het dubbele aan’.

De woonkern van Nossegem werd om die reden nog algauw toegevoegd aan het plan. Aanvankelijk lag die in het “buitengebied” en dat hoorde volgens ons zo te blijven.
Nossegem is immers de enige dorpskern van Zaventem die een nog landelijk uitzicht heeft.
Meer dan 97% van de woningen zijn hier één à twee woonlagen hoog.
Langs de Leuvense  en Mechelse steenweg is de hoogbouw al volop in de steigers. Dit plan komt net op tijd…voor hén.
Ook hier heet het dat het gemeentebestuur het laatste woord heeft. We weten wat dat inhoudt in het Zaventemse… 

Is alles dan slecht en verdorven en af te keuren?

Neen, maar het goede nieuws staat niet in dat plan.
Het gemeentebestuur mag onze oprechte felicitaties in ontvangst nemen voor het afwenden van de zuidelijke ontsluiting van de luchthaven.
De autosnelweg Leuven-Brussel zou een peperdure afritweg gekregen hebben met tunnel,viaduct, tunnel.
Na de Lange Wapper in Antwerpen en de Brede Wapper in Woluwe lag er al een Wippende Wapper tussen Zaventem en Nossegem op de ontwerptafel. Niet dus!
Ook het bijhorende nieuw bedrijvenpark, de Nossegemdelle-Zuid, komt er niet.
Bravo voor de Zaventemse boegbeelden die Minister Van Mechelen deden twijfelen en afhaken.
De VOKA, de Vlaamse Kamer van Koophandel wou nog veel meer gebiedjes aanslaan, ‘want weinig natuurwaarde, economische noodzaak, START-plan enzoverder…’
Ook daar remden onze twee bv-bestuurders af.

Dat neemt niet weg dat de leef!baarheid in onze streek versneld en flink wordt aangetast door dit ontwerp.

Aan zoiets zal Leef! nooit enige steun verlenen!

 

 

 

 Op de achtergrond. 

De Sp.a- fractie sloot zich volledig aan bij deze visie en stemde tegen.
 Het UDF stemde tegen ‘om andere redenen’, namelijk de defensieve houding tegenover Brussel.
Het VB stemde tegen.

De meerderheid, gevormd door VLD en CD&V-NV.A,  was unaniem vóór de verstedelijking op deze manier. Volgens hen is de open ruimte  nergens aangevreten, is er niets nieuws onder de zon, een zon die overigens niet schijnt…

Geplaatst in LEEF! vandaag