Onderbezetting in vele diensten van de gemeente…

 

Het is een oud zeer, maar niemand maakte tot heden een lijstje van het probleem.

Milieu en duurzaamheid, Bibliotheek, Groendienst, Technische dienst, Brandweer en alle geledingen van het OCMW zitten voortdurend in de problemen. Het blauw-oranje-geel bestuurscollege is niet in staat het nodige aantal bekwame mensen aan te trekken en laat conflicten en personeelsproblemen aanslepen.

Uitbestedingen en interims zijn te dure oplossingen en met nepstatuten trek je nu eenmaal niet veel kandidaten aan. Dus wordt er verder gesukkeld en moet het overblijvende personeel het maar volhouden. Of ze er een dank u voor zullen krijgen…

 

 

Op de Dienst Openbare Werken is het diensthoofd met pensioen, maar moet blijven adviseren. Er is nog lang geen opvolging in zicht.

Bij de Brandweer verdwenen  sedert de 1e juli alweer één officier, twee tussenkaders  en één vrijwilliger.

Gelukkig meldden er zich voldoende nieuwe vrijwilligers, maar zij moeten nog geselecteerd en opgeleid.

Op de Milieudienst houden een dappere, bekwame milieuambtenaar en een medewerkster de neus boven water. De duurzaamheidsambtenaar vertrok na een paar maanden en de bureaucratische overlast is er gigantisch, verhindert het veldwerk. Ze doen het werk van vier. Hoe lang nog?

De Bibliotheek van Zaventem is vergelijkbaar met die van Dilbeek qua werkvolume en opdrachten.

In Zaventem werken er zeven voltijdse equivalenten, in Dilbeek  dubbel zoveel…

“Hoe komt het dat Middelkerke zo proper is en Zaventem niet? Nochtans zijn beide gemeenten even groot. “ hoorden  we een neoliberaal voorman zuchten. Het antwoord is simpel. In Middelkerke doen 60 mensen het onderhoud, in Zaventem 12.

In het OCMW rustoord is

er een vele  jaren aanslepend, ernstig tekort aan verplegend personeel.

Men denkt het op te lossen met annonskes te plaatsen. Het is een wonder dat iedereen  blijft doorwerken. Het plichtsbesef om ouderen niet in de steek te laten is hier duidelijk doorslaggevend.

In een andere jobsituatie zou de leegloop veel duidelijker zijn.

Ook de andere diensten in het OCMW staan onder druk. De vergrijzing en de uitsluiting van meer mensen door de crisis zal de structuren van dit vangnet nog meer belasten. Ons inziens moet hier dringend een breed debat starten en moet vooral  het personeel daarbij betrokken.

Maar dat zal het laatste zijn waar een blauw college aan wil denken. Toch is arbeidsorganisatie het belangrijkste wat je verwacht van een gemeentebestuur.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan dichterbij. Nog twee jaar te gaan en al vier jaar geen verbetering. De kiezers zullen ook daarop afrekenen  en het kan niet anders of dit wordt een onderwerp  van gesprek.  Knoeien, tot daar toe, maar blijven knoeien…

 

Geplaatst in LEEF! vandaag