Nog te redden natuur in Zaventem?

Het laatste wetenschappelijk Natuurrapport in 2003 wijst erop dat meer dan de helft van de wilde planten en dieren in Vlaanderen snel achteruit gaan. Veel soorten houden alleen nog stand in natuurgebieden. Daarom dat LEEF! Zaventem mee de kleine initiatieven steunt om de kansen te keren.


 

Een vijftal leden van LEEF! werken mee met de plaatselijke Natuurpuntafdeling, samen met heel wat andere vrijwilligers. Ook het gemeentecollege van Zaventem heeft begrepen dat er nog een en ander te redden valt temidden grote projecten en snelle verstedelijking.
Wij zijn dan ook verheugd dat bepaalde bestuurders het vertrouwen gegeven hebben aan de  ploeg van Natuurpunt om Noskoem boske, de Bombazijnen  en nog enkele perceeltjes in beheer te nemen. Ook de realisatie van het Molenbos – een pluim die het gemeentebestuur angstvallig op de eigen hoed wil houden –  is een belangrijke stap voorwaarts.

 


Op de percelen die de vereniging reeds in beheer kon nemen, zullen houtkanten en bermen van holle wegen  worden onderhouden en heraangelegd,  bloemenrijke graslanden gemaaid en natuurvriendelijk begraasd. Waardevolle voorstellen van ter plekke zijn hiervoor trouwens zeer welkom. 

Voor de gewone natuurgenieter zal het besef dat er vlak bij de woning een  kleurrijk, landschappelijk afwisselend gebied is ontstaan, een reden zijn tot sterker plaatselijk engagement.

Samen verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijk project waar men zin, voldoening en vreugde kan in vinden, dat is het middel. Kleur brengen in het landschap brengt kleur in het leven!

 

 LEEF! roept vandaag alle mensen met een hart voor de natuur op om mee te doen. Iedereen kan binnen de beheersteams vrijwillig meewerken om de  gebiedjes vorm te geven en aan mekaar te doen aansluiten. Ook landbouwers of dierenhouders kunnen natuurgericht (blijven) maaien, ploegen of laten grazen, zoals het -bijna- altijd is geweest. We zullen er alles aan doen dat deze open ruimten tussen de dorpskernen een aantrekkingspunt worden voor de huidige en volgende generaties!

 

Geplaatst in LEEF! vandaag