Nog 24% van de Vlaamse stemmen gingen naar links, that’s all…

 

Terwijl enkele jaren geleden groenen en sociaal-democraten samen de 30 % haalden, is dat nu nog een goeie 20 %.

Paars is afgestraft, maar het resultaat is wel een verdere verrechtsing van het politieke landschap.

Het verzet tegen de vorige regering – bijvoorbeeld naar aanleiding van het Generatiepact – weerspiegelt zich niet in de verkiezingsresultaten.


 

 

Er was ook geen geloofwaardige herschikking links van SP.A en GROEN! 

Bijgevolg haalden het Comité voor een Andere Politiek (CAP) noch PVDA enige score van betekenis.
De twee kandidaten van "Rood op Groen", Celine Broeckaert en Filip De Bodt, haalden meer dan het gemiddelde op de Groen!lijst van Oost-Vlaanderen.

Een schouderklopke voor onze Leef!genoten, samen goed voor 4000 stemmen!


Het enige echt goede nieuws komt uit Wallonië. Carine Russo, de moeder van Melissa, om het leven gebracht door Marc Dutroux, kwam op als onafhankelijke, uitgesproken linkse kandidate. Zij stond op de lijst van (het sterk naar liberaal draaiende) Ecolo. Ondanks 57 000 stemmen is zij niet verkozen. Ecolo zal haar naar alle waarschijnlijkheid coöpteren.
Dan is er toch één verkozene die al onze sympathie verdient. Zij zal het voorzeker zo goed doen als Vincent Decroly en heeft al dikwijls haar inzet bewezen. Ga gerust eens kijken op haar blog: http://carinerusso.over-blog.com/

 

 Ondertussen klinken de bazuinen voor een bijzonder dwaze liberaal, Jean-Marie Dedecker, en feesten ze in het kamp van de kernenergielobby. Hun Yves Leterme gaat nu de plak zwaaien en ons klimaat redden met Uranium. 

 

Een rechtse regering heeft voor de bevolking het voordeel van de duidelijkheid.

Zo'n regering kan een aanzet zijn tot meer en hardere sociale onrust in de bedrijven.
De laatste maanden waren al opvallend veel mensen in verweer voor hun job en toekomst.

Vandaar dat Leterme zich haastte om te zeggen dat 'het-helemaal-geen-rechtse-regering-wordt'.

 

Geplaatst in LEEF! vandaag