Naar een begin van sociaal beleid? En verborgen armoede aanpakken!

Een gemeentelijke huurservice met goede, goedkope woningen en appartementen in eigendom van de gemeente, dat hebben we nodig.

Vandaag zijn nog enkele sociale woningen in handen van de gemeente. De huisvestingsmaatschappij heeft er meer, maar de investeringen zijn zwak en er is geen uitbreiding. De wachtlijst voor gezinnen met lager inkomen is nochtans zeer lang.
Bovendien, bij een groot aantal sociale woningen komt er voor ons allen een neerwaartse druk op de private huurprijzen.
We zien dat er volop kantoorgebouwen bijkomen, ondanks 40 tot 50% leegstand. Dit stoppen en een woonbeleid ontwerpen, denk je niet dat het tijd wordt?
De drie partijen aan de macht kijken hardnekkig weg van een dergelijke strategie.

Het rustoord Trappeniers mag niet verkocht!

Zijn de blijvend moeilijke werkomstandigheden van het personeel al een voorbode voor een privatisering? Wanneer komt er eindelijk voldoende verpleging op dienst? Leef! klaagt het al 14 jaar aan, maar het OCMW- bestuur sluit zich hermetisch af.
Zo ontstaan er geruchten over een verkoop. Worden ze ontkend?

————
En de scholen?

Het duurde een eeuwigheid voor de nieuwe school Hoek er kwam. Altijd is er geld tekort voor vernieuwing of zelfs het onderhoud van de andere scholen. We zien geen verschil tussen het openbaar en het vrij onderwijs. Bestuur en hogere overheden vinden dit nooit een prioriteit. Wij vinden van wel.

———

Water, elektriciteit en gas zijn een basisrecht. Zij moeten betaalbaar blijven voor iedereen.

Als met voorrang de sociale woningen geïsoleerd worden en zonnewarmte, zonne-energie krijgen, verhelp je ook de armoede wat. Geen denken aan?

———
Solidariteit ?

De honderden vluchtelingen en hun kinderen die tijdelijk in Zaventem verbleven, werden maar lauw opgevangen. Ze kregen onderdak ver weg van de bewoning, mochten te voet niet naar het centrum komen, werden op geen enkele culturele activiteit uitgenodigd.
Leden van Leef! hielpen bij de opvang. We stelden vast dat het Gemeentebestuur het niet beter deed dan de hogere overheid. Het was die mensen liever kwijt dan rijk, maar moest helpen.
Dan zijn er nog de mensen zonder papieren. Vandaag worden er, na jaren, opnieuw kinderen opgesloten in Steenokkerzeel, op de grens met Zaventem. Toen we destijds protesteerden, beloofde Francis Vermeiren stappen op hoger niveau. Wie vandaag?

———

Geplaatst in LEEF! vandaag