Steenkool, bruinkool, laat dat zitten! Ondergronds! Quit coal!!

Duizenden klimaatactivisten trokken naar Bonn en bezetten de grootste bruinkoolcentrale van Duitsland.
De Hanbachmijn gebruikt bruinkool om elektriciteit op te wekken. Daarbij komt één ton CO2 PER SECONDE in de atmosfeer … plus stof, roet en al de rest…
De Duitse bedrijfswereld en overheid hebben mooi praten dat ze al kernenergie buitengooiden. Ze vertellen tegelijk hoe ze gedwongen moeten worden tot elke stap: met massale akties en een blijvende stroom van kritieken.

Geplaatst in In de media