Leef! met zonne-energie!

 Zonnewarmte en zonne-electriciteit kunnen in ons dagelijks leven op grote schaal aangewend en toch zie je ze nergens in onze regio.

De energiemonopolies zetten deze mogelijkheid maar bij mondjesmaat in.

Zij zullen op die weg verdergaan zolang de omzetting van fossiele energie hun meer winst oplevert…


Maar voor zonne-energie  zijn grote monopolies minder nodig, minder “incontournable”. Olie en gas zitten diep onder de grond of onderzee. De zon daarentegen schijnt overal…

Bij wijze van spreken kan men op elk dak, in elke tuin een collector of paneel plaatsen.

Dit feit levert grote mogelijkheden voor individu en gemeenschap. De ‘burger’ – nu passieve consument –  kan onafhankelijker worden. Het opent een politiek strijdperk op lokaal vlak. Tegelijk is het een stimulans voor lokale tewerkstelling.

 

Waarom zoek je in Zaventem tevergeefs naar een zonne-installatie?

Waarom worden die duurzame installaties ruim aangemaakt in België, maar bijna allemaal uitgevoerd naar Duitsland?

 

 

Op 6 jaar tijd kan Zaventem sterk veranderen… als we werken aan een concreet project om zonne-energie ingang te doen vinden!

Niemand anders zal het doen, maar de kans dat “men op de kar springt” is erg groot omdat dit thema voor verschillende partijen electoraal aangenaam uitpakt.

Leef! als katalysator? Het kan!

 

We komen op voor een onverwijlde installatie van die dingen:


een begin van ernstige subsidie voor elk individueel initiatief.

een installatie op elke school, elk rustoord, elke openbare dienst.

een verplichting voor elk privé-bedrijf om er op zijn minst mee van start te gaan.

een aangehouden interpellatie dienaangaande naar de luchthaven. Dit is de grootste energieverslinder èn energieverspiller uit de regio.

een informatiecampagne naar iedereen.

 

We hameren er tegelijk op dat de enorme energieverspilling prioritair moet aangepakt, overal. Zonnewarmtecollectoren en fotovoltaïsche cellen zijn – ook op grote schaal – maar een deel van de oplossing!

                                                                            


Leef! Zaventem, 31 dec. 2005

Ons onderling debat,  een jaar geleden.

 

 

 

Geplaatst in In de media