Kopenhagen: nederlaag van top, stap vooruit voor basis

 

 

Drie leden van Leef! Zaventem reden mee naar Denemarken met de trein “Klimaat en Sociale rechtvaardigheid” en namen er deel aan de massale betogingen.
 Een duizendtal landgenoten was present, waaronder in het bijzonder onze zussen en broertjes van Leef!Herzele en Leef!Zottegem.
Het werd dus ook een moment van overleg en een flinke duw in de rug om door te gaan.
Op het thuisfront was er ondertussen opvallend veel aandacht voor het gebeuren en nooit hadden we na een manifestatie zoveel gesprekken en reacties.Tijd voor een nabeschouwing…

Die van boven… 

Men wist dat de top in Kopenhagen niet zou uitdraaien op een nieuw klimaatverdrag. Maar de tekst die op het einde werd aangenomen, is erger dan


…men zich had kunnen inbeelden.
Geen becijferd doel om de uitstoot terug te dringen, geen termijn, geen datum om deze te meten!
 
De tekst bevat een vage belofte om honderd miljard dollar per jaar te geven voor een aantal aanpassingen in de ontwikkelingslanden.
Maar als we de tekst aandachtig lezen, vrezen we dat het gaat om leningen. Leningen afkomstig van grote financiële instellingen, en dus geen reparatiekosten, betaald door de verantwoordelijken voor de rotzooi.

…een duivenkot

Het einddocument is totaal onsamenhangend. De staats- en regeringsleiders erkennen dat “de klimaatsverandering één van de grootste uitdagingen is van onze tijd”.
Maar na de 15e conferentie van dit type zijn ze nog steeds niet in staat om er iets aan te doen.
 
Zij bevestigen – voor de eerste keer! – de noodzaak om “beneden de 2°C temperatuurstijging te blijven” en dus om “drastische uitstootreducties (deep cuts) door te voeren overeenkomstig het 14e rapport van het IPCC”.
 Maar ze zijn niet in staat om de becijferde bevindingen van de klimatologen over te nemen: tenminste 40% vermindering tegen 2020 en 95% vermindering in 2050 in de ontwikkelde landen.
Met veel ophef onderstrepen zij hun “sterke politieke wil om samen te werken om deze doelstelling te bereiken”, maar ze hebben niets anders voor te stellen dan een duivenkot waar elk land vanaf 1 februari 2010 aan de andere landen meedeelt wat het van plan is te doen. 

…en enkel een automatische piloot

De machtigen der aarde zijn in de val gelopen van de mediatisering die ze zelf hebben gebouwd.
In de spotlampen van de pers toonden ze zonder schroom hun rivaliteiten.
De vertegenwoordigers van de 26 grote landen gooiden de NGO’s eruit, hielden de kleine staten er buiten. Ze stelden tot overmaat een tekst op waarvan het belangrijkste doel erin bestaat te doen geloven dat er een politieke piloot in het vliegtuig zit. Maar er is geen piloot.
Of liever, de enige piloot is een automatische piloot: de wedren naar winst van kapitalistische groepen, opgejaagd in de concurrentieoorlog voor wereldmarkten.
 
President Obama en de Europese Unie beweerden bij hoog en bij laag dat de bedrijven hun emissierechten zouden moeten betalen. Niks verandert op het einde van de rit.
De meeste bedrijven kregen tot heden hun emissierechten gratis en maakten er winst mee door ze door te verkopen aan de verbruiker! Zo verder…
Ze zijn bewust onmachtig.
Beneden de 2°C blijven verkrijg je niet door een simpele verklaring. Om te redden wat nog te redden valt, zijn drastische maatregelen nodig: minder energie verbruiken, dus minder grondstoffen omvormen en transporteren.
Men moet de behoeften van de mensen bevredigen door anders te produceren. Hoe gaan we dat doen? Dat is de sleutelkwestie.
En daaraan beginnen is niet zo moeilijk. We kunnen de wapenproductie stoppen, de uitgaven voor reclame afschaffen, afzien van een massa nutteloze producten, activiteiten en nodeloos transport…

 Maar dit zou ingaan tegen de kapitalistische productiviteit, tegen de winstwedloop die de groei nodig heeft. Heiligschennis! Taboe! Liever beursresultaten!
Hoewel de werelduitstoot  tegen 2050 met minstens 80% moet zakken, alhoewel de ontwikkelde landen voor meer dan 70% verantwoordelijk zijn voor de opwarming, is de enige concrete maatregel waarop men zich vastpint de stopzetting van de ontbossing…die vooral het Zuiden aangaat en die enkel 17% van de uitstoot uitmaakt.
 Ecologische vooruitgang? Niets van!
“De tropische wouden beschermen” (en de bevolkingen die er leven verjagen) is voor de vervuilers het minst dure middel om het recht te kopen om te blijven produceren (ook wapens, reclame…) en te blijven vervuilen… Dit betekent onrechtstreeks  de wouden verder vernietigen door de opwarming.
Op die manier bederft de wet van de winst alles wat ze aanraakt.

… en die van onder. Kopenhagen toonde ook een bewustwording.

Gelukkig is Kopenhagen, in tegenstelling tot de nederlaag van de top, een prachtig optreden van de basis geworden.
De internationale betoging van zaterdag 12 december bracht zo’n 70 à 90.000 mensen op de been.
De enige vergelijkbare massa-mobilisatie over dit thema was in Australië in november 2007. Daar waren zo’n 200.000 betogers.
In Kopenhagen palmden de betogers de stad in, ondanks de  politierepressie.


Talloze bordjes en spandoeken toonden het verbeterd politieke begrip: “Planet first, people first”, “There is no planet B!”, "Climate Justice Now!", "Planet, not Profit", “It’s the economy, stupid!”,  
Kopenhagen symboliseerde deze bewustwording.
Zij komt tot uiting in de deelname van sociale bewegingen die zich nog niet zo lang geleden afzijdig hielden van de ecologische vraagstukken: vrouwenorganisaties, boerenorganisaties, vakbonden, solidariteitsbewegingen Noord-Zuid, de vredesbeweging, andersmondialistische groepen.
 Een sleutelrol is weggelegd voor de inheemse volkeren die strijden tegen de vernietiging van de wouden. Ze symboliseren op hun beurt het verzet tegen de dictatuur van de winst.
En hierdoor geven ze aan dat een andere verhouding tussen mens en natuur mogelijk is.

Welnu, deze grote en kleine groepen hebben met elkaar gemeen dat ze eerder rekenen op collectieve actie dan op lobby-werk, dat de grote milieuorganisaties toch zo graag doen.
Het zwaartepunt van Kopenhagen lag bij de massale mobilisatie, niet bij de lobby’s, niet bij de top. 

 

—————————————————————————

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag