Het Vlaams regeerakkoord: enkel snoeien, niks planten en vooral tijd verliezen?

 

Gisteren stelde de nieuwe Vlaamse Regering haar regeerakkoord voor. We hebben grote bedenkingen bij dit akkoord. N-VA, CD&V en Open Vld maken van klimaat en sociale rechtvaardigheid absoluut geen prioriteit.
De algemene teneur is mensen responsabiliseren en “besparen in ruil voor meer vrijheid” . Wat dit concreet zal opleveren, laat zich lezen in enkele frappante maatregelen.

Zo schaft de nieuwe regering ieders gratis pakketje electriciteit af. 80.000 gezinnen zijn vandaag al gedropt door de private energieleverancier. Vlaanderen wil vanaf nu meer inzetten op energiebesparende maatregelen, maar zet in één adem mensen met een laag inkomen in de kou.

De verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de burger gelegd; hij/zij moet zelf maar investeren in de eigen woning zodat de rekening omlaag gaat. Vooral voor de huurder is dat een streep door de rekening. Tegelijkertijd stelt het regeerakkoord ook: “De individuele premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas worden getrapt verlaagd.” Welke maatregelen dan wél genomen zullen worden tegen energiearmoede, blijven zeer vaag.

Een ambitieus klimaatplan vinden we evenmin terug in het regeerakkoord. Over het brandend actuele thema van de onconventionele gaswinningen zoals steenkoolgas of schaliegas zwijgt dit regeerakkoord in alle talen.

Het Oosterweeltracé staat wel prominent op het menu. Opmerkelijk, want Open Vld was hier vóór de verkiezingen tegen. In het kielzog van deze betwiste ingreep zullen er nog heel wat andere infrastructuurwerken gebeuren.

Zoals reeds in het VIA plan werd vastgelegd, wil Vlaanderen “de Europese draaischrijf voor logistiek en transport blijven.” Verwacht maar meer vracht over de weg. Over fijn stof lezen we slechts enkele regels een aantal pagina’s verder: “Rekening houdend met Europese doelstellingen en met het grensoverschrijdend karakter van de uitstoot, leveren we inspanningen om de aanwezigheid van onder andere fijn stof, stikstofoxides en ozon te beperken.” Ook hier hangen de concrete cijfers in de lucht.

Tenslotte is er de concentratie van de posten ‘leefmilieu’, ‘openbare werken’ én ‘landbouw’ onder één superminister, Joke Schauvliege, een minister die de laatste vijf jaar niet garant stond voor een vooruitstrevend milieu- en natuurbeleid.
Kortom: laat ons hopen dat dit geen verhaal wordt van enkel snoeien, niks planten en vooral tijd verliezen.

Geplaatst in LEEF! vandaag