Het brandt weer bij de brandweer…

 

Maandagavond werden 3 vrijwilligers buitengebonzjoerd uit het brandweerkorps van Zaventem. De gemeenteraad stemde dit met 14 stemmen voor, 2 tegen, 10 onthoudingen en 2 ongeldig.
Het bestuur haalde zijn slag thuis maar de stemuitslag verraadt een sterke twijfel over de achtergrond, niet alleen bij de leden van de oppositie maar ook bij de raadsleden van de meerderheid. 

De stemming kwam er na een krachtige tussenkomst van Leef!
Het getuigenis van een van de geviseerde vrijwilligers kon daarbij voorgelezen en dat toonde duidelijk aan dat deze mannen begaan én bekwaam waren.
In de comissie daarentegen werden zij afgeschilderd als “niet beantwoordend aan het minimum minimorum”, met andere woorden, “zij deugden voor niets”

 

De ontslagdossiers van deze vrijwilligers zijn geen alleenstaande zaak. Er lopen momenteel zo’n 15 verschillende dossiers, vrijwilligers zowel als beroeps, officieren zowel als brandweermannen.
Sommigen zijn depressief thuis met ziekteverlof. Anderen hebben onbetaald verlof aangevraagd en zes nemen er actueel krediettijd voor op. Een onderbezetting bij de operaties is het gevolg.
Er is een totaal verziekte sfeer in de kazerne en dit kwam al meermaals naar buiten.


In het voorjaar waarschuwde Leef! in de comissie veiligheid al ferm voor deze toestand.
Volgens ons werd de gemeenteraad toen gemanipuleerd om een luitenant thuis te zetten in afwachting van een tuchtprocedure.
Het antwoord van het bestuur was het verhinderen van de bespreking in de gemeenteraad. Deskundig werd een stemming geforceerd zonder debat.
Maar niemand in de oppositie stemde mee met het bestuur. Een teken aan de wand!

Tijdens de zomer waren de problemen binnen het korps al zo hilarisch en zo uitgelekt dat LDD, Lijst De Decker, een trits artikelen in de blauwe pers kon plaatsen. LDD poogde zich zo op de kaart te zetten in Zaventem.
Het antwoord van de bestuursmeerderheid VLD-CD&V-NVA was er een van ontkennen, zwijgen, doodzwijgen.

Binnen die meerderheid zijn zeker een aantal mensen van plan er wat aan te doen, maar het feit dat opnieuw 3 manschappen worden buitengedragen, zegt veel over hun impact.
Het is te gemakkelijk  om alleen een hoofdschuldige en medeplichtigen aan te wijzen, we herhalen het.
Structureel verandert zoiets weinig.
Als het korps fundamenteel anders kan gaan beslissen en werken, zijn aanslepende, persoonlijke, hatelijke toestanden bijna onmogelijk.
 
Leef! komt op voor een radikaal opentrekken van de hulpdiensten en stelt volgende voorwaarden:

Ten eerste, democratisering en responsabilisering van het korps met gezamelijke beslissingen en verkozen, afzetbare leiding. Zelfbeheer bij de brandweer!

Ten tweede, demilitarisering van heel de structuur. Kader en manschappen vullen mekaar gelijkwaardig aan met elk zijn competentie en inbreng.

Ten derde, meer vrouwen in het korps. Bij de politie gaf dat duidelijk verschuivingen in de mentaliteit en omgangsvormen, zowel naar binnen toe als naar de buitenwereld.

 Leef! stelt met klem dat dergelijke afrekeningen binnen de dienst niet meer op de agenda van de gemeenteraad hoeven te verschijnen.
Bovendien genieten vrijwilligers geen syndicale bescherming en staan ze weerloos tegenover de politieke instanties als ze nauwelijks gehoord worden, zoals nu… 
 

Tot zover de inhoud van onze tussenkomst. 

Het antwoord van de fractievoorzitter van de VLD, Gerald Van Roey, begon verrassend: “Er zit veel waarheid in wat u zei…” en wat later “…elk van de dossiers moet grondig en volledig beoordeeld” 


Toen we in antwoord daarop meteen aandrongen op uitstel van stemming tot volgende raad, om alle raadsleden toe te laten elk dossier grondig en volledig… vingen we meteen bot.
De bijl viel… de vrijwilligers rest nog juridisch verweer en de pers.
..

 

Geplaatst in LEEF! vandaag