“Gemeentebestuur, uw advies dient alleen als glijmiddel …”

 

 

We besparen u de uitleg van wat een G.R.U.P. zou kunnen zijn. Kort gezegd, Zaventem mocht zijn bemerkingen voorleggen bij plannen van de Vlaamse Overheden. Die willen uitgebreide veranderingen aanbrengen in ons nog-niet-bebouwd gebied. Leef! ging er op de Gemeenteraad van maandag (21/3) tegenaan en brak een lans voor ons open landschap, of wat er van overblijft.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Erik Van Rompuy, reageerde  nogal heftig. Uw woordvoerder was volgens hem een liegebeest, dat met slogans weeral gemakkelijk de pers zal halen…

Allemaal waar, natuurlijk. Maar wat is de kern van de zaak?

We geven hier de tussenkomst van Leef! woordelijk weer.

 

Geachte collegae, geacht college, geachte burgemeester,

de hogere overheid bewerkt ons met mooie principes zoals “ de Groene Corridor”, “de Groene Vlaamse Rand rond Brussel”, “de Ruimtelijke visie in het Zenne- en Dijlebekken,”…

 Zij bewerkt ons met teksten en bijeenkomsten en tijdschriften…

en langs een andere deur komt zij binnen met dit plan, een hele reeks herbestemmingen, en vraagt ogenschijnlijk  “ons advies “.

 

De Gemeenteraad wordt gevraagd mee het licht op groen te zetten voor de volgende 15-30 jaar. Aardig wat terreinveranderingen gaan van agrarisch gebied naar parkgebied, van agrarisch gebied naar woongebied, van agrarisch gebied naar recreatief gebied.

Toegegeven, er zitten ook enkele goede herbestemmingen in en sommige stukjes landschap worden beter beschermd. Maar als je alles samen bekijkt, is er maar één conclusie mogelijk: de open plekken tussen de dorpskernen, de resterende open ruimte, gaat eraan. De randen worden duchtig afgeknabbeld en de kernen van het open gebied zullen hun laatste biodiversiteit verliezen, hun laatste regenwateropslag verliezen, hun laatste capaciteit verliezen om naar biolandbouw over te schakelen, hun weids uitzicht verliezen.

Het Woluweveld krijgt een wijk met 80 militaire woningen voor de NAVO in Evere.  Harenheide, Acaciawijk, Lennekensberg krijgen meer bebouwing of parkings.

Het gebiedje tussen Zaventem en Nossegem is langs verschillende kanten bedreigd.

In Sterrebeek mogen hele woonwijken bijkomen. Op de hellingen komt er links van de Voskapelstraat  een wijk, rechts van de Voskapelstraat een wijk. Ten Oosten van de Mechelsesteenweg wordt er nu al een verkaveling gestart.  Op het plateau komt er een wijk in het Moorselveld.

Op de vergaderingen van Gercoro en Comissie kwam aan het licht dat net buiten de grens of op de grens van Zaventem nieuwe plannen worden gesmeed.

De “Zuidelijke Ontsluiting”, een grote baan tussen de zuidelijke autosnelweg en de luchthaven, een plan dat recent kon tegengehouden op ons grondgebied, krijgt een nieuwe invulling. Ze willen die leggen op de grens van de Gemeente, op  de Walenweg, midden de open ruimte met onze buurgemeente. Het gemeentebestuur van Kortenberg, dat geil is op industriële inplantingen, vernielt in sneltempo dat open gebied met bedrijven en een nieuwe wijk. Ook Wezembeek wil een nieuwe wijk aan de Hyppodroomlaan.  Maar waar zouden jullie het recht vandaan halen om dat aan te vechten, als jullie zelf de boel laten dichtgroeien?

Aan de andere kant van Zaventem-dorp is de Ringverbreding gepland. Tactisch slim gezien, over de Ringverbreding vind u geen woord in deze teksten. Het zou wel eens het geheel zonneklaar in een slecht daglicht kunnen zetten.

 

En er is nog veel meer tactiek in dit dossier. U kent het Start Plan van onze Vlaamse regering met zijn hilarische megaprojecten. Onze schepen zei op de Gecoro – plots en onverwacht – dat het Startplan ondertussen een stille dood gestorven is. Dat zou heel goed nieuws moeten zijn en we zouden na de gemeenteraad een feestje kunnen bouwen, ware het niet dat deze teksten in dezelfde lijn liggen, hetzelfde beogen, op plaatselijk vlak het landschap op dezelfde manier willen veranderen.

Het Startplan toonde duidelijk aan dat kapitaalgroepen in onze regio een grote investeringshonger vertonen, een dwang om te investeren in immobiliën, in logistiek ofte vrachtwagentransport, in grote handelsoppervlakken en kantoren en ja, ook wel woningbouw.

Dat nu al 35% van de kantoren rond de luchthaven leegstaat, is nauwelijks een rem. Er moeten en zullen kantoren bijkomen. En zo staat het hier in dit advies. De Losenberg bijvoorbeeld.

Dat investeringskapitaal wil winsten en de enige plek met een gegarandeerde opbrengst is in de overgebleven akkergebieden rond en tussen de vier dorpen.

Zelfs de volkstuintjes langs de Woluwe staan in de weg. Dat terrein kan parkgebied-met-natuurverweving worden. Lees: een hotel met wat groen en voetbalvelden er rond.

Tal van projectontwikkelaars kunnen de volgende 10 à 20 jaar aan de slag om er een volgebouwd stedelijk gebied van te maken en met hoogbouw waar ze maar kunnen. De open gebiedjes zullen open plekjes geworden zijn. De open ruimte, dat is voor elders, voor tijdens de vakantie.

Collega’s, in de Gecoro hebben enkele bekwame mensen geprobeerd de zaken bij te sturen.

Op ’t laatste moment werd de vergadering bijeengeroepen om algauw, algauw…

Neen, zij hebben er 2 lange vergaderingen van gemaakt en serieus doorgeboomd over al de herbestemmingen. Al mijn respect voor hun werk en competentie, maar een van hen zei me na afloop: “Bij zoiets weten we vooraf dat het huis gaat afbranden. Enkele meubels zijn gered.”

We mogen ze feliciteren.

Wat Leef! betreft: we vinden dat we geen advies moeten geven, en heel het ontwerp moeten terugsturen. Leef! verandert vanaf nu ook zijn stemgedrag in deze materie.

Voortaan wordt het een Neen Stem tegen elke verkaveling, tegen elke bouw, tegen elke parking…

tenzij, tenzij aan twee voorwaarden voldaan wordt.

Ten eerste,  het moet inbreiding zijn en geen uitbreiding. Dat wil zeggen in de bebouwde kom.

Ten tweede, het moet om volledig passieve bouw gaan, passieve woningen, passieve gebouwen op energetisch vlak.

We stemmen tegen dit ontwerp in zijn geheel.

Wat hier voor ligt, is een blauw-oranje blauwdruk om het open gebied te verkwanselen.

Het weze gezegd en u zal het gehoord hebben…

 

 

De stemming na afloop verliep als volgt:

Leef!, de hele fractie Union des Francophones en ex-Vlaams Belang stemden tegen. De Sp.a stemde “Ja, maar…” De meerderheid stemde voor het advies.

Geplaatst in LEEF! vandaag