Franstalige inwijking, iets om over na te denken.

Eind 2006 keurde het Vlaams Parlement de Wooncode goed. Deze wet bepaalt dat iedereen die een sociale woning wil, de bereidheid moet tonen om Nederlands te leren.
De Franse Gemeenschap gaat hiertegen in beroep, want de Wooncode creëert een discriminatie tussen mensen die wel en zij die geen behoefte hebben aan een sociale woning.


Met andere woorden, ben je anderstalig en heb je geld, dan koop je of huur je wat en waar je wil en stelt niemand  vragen. Sta je financieel zwakker, dan…
De Franse Gemeenschap noemt de code ‘een misser’ van de Vlaamse regering.
Tot zover De Morgen van 21 april.

 

Ondertussen is de zaak beslecht. Het grondwettelijk hof stelde dat het verplichten van een kandidaat-huurder om aan te tonen dat hij bereid is Nederlands te leren, niet hetzelfde is als iemand verplichten die taal te gebruiken.
Het hof voegde er aan toe dat er geen resultaatsverbinding mag in het leven geroepen om Nedelands te leren.

Geplaatst in In de media