Een verkeersveilig Sterrebeek?

Een noodzakelijk kwaad, zo zou je die enorme werken aan de Mechelsesteenweg wel kunnen noemen. Maar ze zijn nodig, ook al zullen ze wel maanden aanslepen en hinder veroorzaken. Nodig om de verkeersveiligheid in Sterrebeek sterk te verbeteren en dit vooral voor de zwakkere weggebruikers, omdat er een beter fiets-en voetpad aangelegd zal worden en de maximale snelheid beperkt zal worden tot 50 km per uur en dit al voor de bebouwde kom.

Maar ook tijdens de werken moet de verkeersveiligheid gegarandeerd worden en net daar knelt het schoentje, want het druk verkeer wordt nu omgeleid langs wegen die daar niet op voorzien zijn. Een van die straten is de Kleine Geeststraat. Een aantal bewoners hebben de handen in elkaar geslagen en de situatie in hun straat bekeken. Hieruit werden voorstellen geformuleerd die onder de vorm van een petitie ook gedragen worden door het merendeel van de medebewoners. Deze petitie werd overhandigd aan het gemeentebestuur.

Ondertussen werden er al enkele stappen ondernomen, onder meer de aanwezigheid van politie aan de school. Verder werden er borden geplaatst met een snelheidsbeperking van 30km/u. en worden er snelheidscontroles gehouden.

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag