Een onzichtbare vijand…Waar we ook mee zitten in Zaventem is een zware sluipende vervuiling. 
Het  verbranden van petroleumderivaten is zeer hoog in onze regio.
  Nu de auto’s en diesels minder stinken en de verwarming iets zuiniger brandt, is het  probleem minder voelbaar. 
Maar in werkelijkheid neemt het toe!
In Groot-Zaventem overlijden jaarlijks een 50-tal mensen door de directe uitwerking van ultrafijn stof.
Een Europese studie schatte voor het jaar 2000 meer dan tienduizend voortijdige overlijdens in ons land.
Deze meersterfte valt niemand op omdat het verbonden is met andere redenen van overlijden, zoals hartinfarct, beroerte… 
Het is een meersterfte die men alleen vindt via berekeningen. Maar ze is er wel degelijk!
Wat kunnen we er ondertussen aan doen?

 
Ten eerste, roetfilters op alle bussen en plaatselijke vrachtvoertuigen!

Daar moet dringend wat gemeentebudget naartoe!
Maar geen illusies, het ultrafijn stof van de dieselmotoren gaat los door deze filters. De grotere roetpartikels, de zwarte roetwolken die je ziet bij vol gas en bij starten bijvoorbeeld, die worden grotendeels  tegengehouden.

 
Ten tweede, diesels sterk ontraden voor korte afstanden.
De gemeente geeft hier het slechtst denkbare voorbeeld. De meeste gemeentevoertuigen en de hele brandweer rijden op diesel. Ze rijden alleen korte trajecten en dat betekent starten, stoppen, starten…
Ten derde, diesel en stookolie beginnen ontraden bij de bevolking.
Het is dumpen in de eigen longen en de alternatieven zijn wat minder schadelijk.
Die drie voorstellen brengen op korte termijn een beter leven voor alle leeftijden. 
Of het gemeentebestuur oren heeft naar een stil en onzichtbaar probleem? U zei?
 ——————————————————————————–

In De Morgen 13-6-2007 :

 

Milieu doodt jaarlijks 17.000

Belgen

 

Elk jaar sterven in België zo'n 17.000 mensen door milieufactoren. Dat blijkt uit het eerste wereldwijde rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over menselijke milieutol. Alleen al de luchtvervuiling kost jaarlijks aan 2.000 landgenoten het leven. In de ranglijst van ziektes valt de tol van kanker in ons land op.

De WGO vergeleek voor het eerst de impact van het milieu op onze gezondheid in landen op alle continenten. De organisatie baseerde zich daarbij op gegevens uit 2004. De vergelijking toont in de eerste plaats hoe groot de kloof is tussen rijke en arme landen. Als meeteenheid gebruikte de WGO het aantal gezonde levensjaren dat elk jaar per duizend inwoners verloren gaat door het milieu. In koploper IJsland bedraagt die milieutol jaarlijks amper 14 gezonde levensjaren. In een land als Sierra Leone bedraagt die tol met 316 gezonde levensjaren ruim het twintigvoud. Wereldwijd bengelen vooral de Afrikaanse landen onder aan de lijst.

België scoort met een verlies van 19 gezonde levensjaren vrij goed in een wereldwijde vergelijking. Tegenover de landen rondom ons valt de score dan weer tegen: alle buurlanden doen het nog beter dan België. In absolute getallen klinken de Belgische cijfers heel wat schrijnender: elk jaar eist het milieu in ons land 17.000 doden, goed voor 14 procent van het totale aantal jaarlijkse overlijdens. Alleen al 2.000 overlijdens zijn voor rekening van de buitenluchtvervuiling. Ons land scoort daarmee twee keer slechter dan Frankrijk en Duitsland, maar iets beter dan Nederland. Het percentage doden door milieufactoren schommelt overigens in de meeste ons omringende landen rond 14 procent.

De landenvergelijking bestudeerde ook welke ziektes in welke landen opduiken door milieufactoren. Voor België valt vooral het forse aandeel van kanker op. Alleen al longkanker door milieufactoren vernietigt jaarlijks 1,6 gezonde levensjaren per duizend inwoners in ons land. Dat is niet zo gek veel minder dan in het slechtst scorende land ter wereld, dat een score van 2,5 jaar haalt. Het is ook beduidend meer dan Nederland, Duitsland en Frankrijk. Andere vormen van kanker zijn in België nog eens goed voor een verlies van 2,7 gezonde levensjaren per duizend inwoners. Het slechtst scorende land ter wereld scoort hier 4,1.

De WGO drukt erop dat veel milieudoden makkelijk vermeden kunnen worden. Zo zijn er nu 23 landen waar meer dan 10 procent voor rekening is van twee erg eenvoudige factoren: onzuiver water en binnenluchtvervuiling door het koken met vaste brandstoffen zoals hout. (dm) 


 

 

BRUSSEL 29/12/04 (BELGA) – Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie over de gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid van de Europeanen tegen 2020, daalt de levensverwachting in België met bijna 14 maanden door luchtverontreiniging. De Belgische lucht wordt het meest vervuild door fijne stofdeeltjes, microscopisch kleine deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, vooral bij dieselmotoren.


De lagere levensverwachting kan de komende 20 jaar worden teruggeschroefd door middel van nieuwe beleidsinitiatieven, zoals de verplichting van filters voor stofdeeltjes op alle dieselmotoren, ook bij bussen en vrachtwagens. De nieuwe normen moeten uitgebreid naar centrale verwarmingen in woonhuizen en naar scheepsmotoren.

"De intense activiteit van de havens van Rotterdam en Antwerpen, gekoppeld aan de bevolkingsdichtheid en de sterke industrialisatie van België en Nederland, zijn verantwoordelijk voor deze ongunstige situatie", aldus Michel Sponar, expert van de Commissie.

De ziektes en overlijdens die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van fijne stofdeeltjes in de lucht kosten de EU jaarlijks tussen 5 en 51 miljard euro.

 
 
29/12/2004 .  

 

 
Bron :  Belga

Geplaatst in In de media