Een klimaatdebat? Het moet nog beginnen!

Zowel Groen!  als Sp.a hielden  een klimaatavond,  allebei met een dertigtal aanwezigen.
De eerste, met Senaatskandidaat Peter Tom Jones en professor Huybrechts, klimatoloog, ging gepaard met veel wetenschappelijk beeldmateriaal.
De laatste, met minister Bruno Toback en Bram Claeys van de Bond Beter Leefmilieu, werd gevolgd door de film van All Gore, ‘An Inconvenient Truth’.  
Een aantal zaken vielen ons daarbij op.

 


Vooreerst, dringt de ernst van de situatie wel door bij bevolking en politiek? 

–          de kleine opkomst voor zo’n belangrijk thema, bijvoorbeeld… Het gaat hem om onze zeer nabije toekomst, onze directe levensomstandigheden  in de komende jaren.

–           waar zit de rest van de politieke wereld?…De andere partijen zoals CD&V en Open VLD houden het bij enkele verklaringen in de media. Bij hen is er niet alleen geen zin in debat, zelfs een infoavond is er teveel aan. Het is voor hen en voor uiterst rechts geen  verkiezingsonderwerp.

–          de geïnteresseerde aanwezigen op beide avonden stelden vooral vragen om meer uitleg, en zoiets kan moeilijk al doorgaan voor een echt debat .
Als het huidige Europa, de huidige regering, het huidig gemeentebestuur de klimaatcrisis gaat beheren, kan het sociaal lelijk uitdraaien en gaat het klimaat er aan geloven. Het is een dringende, dwingende zaak dat hierover met veel meer mensen en op grondiger manier gediscussieerd wordt .

       Twee partijen organiseerden dus een avond en waren zichtbaar tevreden over de opkomst.
Hoever staan ze inhoudelijk?

–          Alle sprekers waren goed op de hoogte van de wetenschappelijke rapporten en van het IPCC. (Het Intergovernemental Panel on Climate Change is het overleg tussen wetenschappelijke wereld en de machtscentra van multinationals en regeringen.)

–          Alle sprekers bleven vaag over de oorsprong en de verantwoordelijkheden in deze krisis. Alles was het gevolg van ‘de menselijke activiteit’.
Maar het kan duidelijker gezegd: deze ramp is het resultaat van 200 jaar eenzijdige kapitalistische economie rond  steenkool en olie, waarbij betere energiebronnen pas vandaag een kans krijgen.

–          Alle sprekers wezen op het belang van de persoonlijke levenswandel, consumptie, verspilling, de noodzaak tot isolatie alom, tot windmolens en zonnecellen en warmtecollectoren en hoe rendabel dit is, ook financieel.
Gemakkelijke punten waar we het roerend mee eens zijn. Doen!

–          Geen enkele spreker zei iets over twee gigantische verspillers van energie en materialen. Namelijk, de hele militaire wereld en de reclamesector.
Beiden zijn in laatste instantie puur milieuvervuilend en vernietigend.
De hele
 milieubeweging en de gevestigde politiek zijn daarover oorverdovend stil.
Nochtans, met de budgetten die naar deze sectoren gaan,  zet je meteen het land vol zonnecellen , isoleer je alle huizen en gebouwen, hervorm je de landbouw met overschot aan middelen…
Dat het een heikel punt is voor een paarse minister, tot daar toe… maar natuurverenigingen, NGO’s en Groenen!, waarom dat hardnekkig wegkijken?

–          Een duidelijk verschil was er tenslotte tussen Peter Tom Jones en Bruno Toback

Waar Tom Jones zich eerder voor 'quota' in de productie uitsprak, was Toback een en al handel: emissierechten verhandelen, forse prijsverhogingen voor vluchten en alle transport, de markt laten spelen, …. 

Een socialiste in de zaal maakte de opmerking dat de gewone man het dan wel kan vergeten om nog eens een vliegreis te boeken, terwijl de bemiddelde persoon zich zonder aanschuiven alles zal kunnen veroorloven. Daar kwam geen  antwoord op van Bruno.

Ons inziens zijn "quota" veel rechtvaardiger en beter te meten met de draagkracht van het milieu. Bijvoorbeeld zoveel auto's en zoveel vluchten kunnen verdeeld over zoveel mensen.
"Wat kan nog wel en wat kan niet meer?" is een duidelijker uitgangspunt dan "Hoe zou de markt in het voordeel van het klimaat kunnen reageren?"
Meer planning in de economie brengen is terug vat krijgen op het leven en dus ook op het fragiele, ijle klimaatsysteem… dachten we zo.

———————–   

Enkele feiten en cijfers…    

  De wapenproductie in de wereld piekt naar 800 miljard dollar per jaar, waarvan meer dan 400 miljard door de Amerikanen alleen.   Republikeinen én Democraten gaven vandaag opnieuw 100 miljard dollar aan Bush om de oorlog in Irak te kunnen verlengen tot februari 08. 

———————

Peter Tom Jones stelde dat 30% van onze bevolking nog niet gelooft in de dreiging van de opwarming.
Een enquête van de krant De Standaard gaf ook aan waar we staan:  "Wie is bereid om – als CO2 reductiemaatregel -het vlees weg te laten  uit één maaltijd per week ? "
60% van de ondervraagden  zei NEEN…

——————

Wanneer werd de zonnecel, de photovoltaische cel, uitgevonden?
1932 dacht U?
Sorry, al in 1832  ontwikkelde  Bequerel dit hoogstandje.

Maar de zon is niet verkoopbaar als energiebron. Die schijnt voor iedereen.
Kolen en petroleum  daarentegen zijn pas gouden handelswaar, het 'zwarte goud'.
En dus bleef de zonnecel in de schuif tot ze onmisbaar werd. Dat was in de beginperiode van de ruimtevaart. Daar mocht ze toen exclusief voor geproduceerd.

Pas de laatste jaren kwam er een beetje onderzoeksbudget en steeg de efficiëntie van de zonnepanelen . Van 5% ging het naar 25 à 30% nu. 
Het electriciteitsnet en de (huishoud)toestellen zijn nog niet aangepast aan deze nieuwe technologie. Een convertor naar wisselstroom, bijvoorbeeld,  geeft al meteen 10% verlies van wat je paneel kan leveren.

Stof tot nadenken…

———————————

Geplaatst in LEEF! vandaag