Een grote klimaatactie op 8 december. Hou vrij, die dag!

Een paar maand geleden lanceerden 23 sociale bewegingen uit ons land de oproep ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ (www.klimaatoproep.be).

De zoveelste oproep om werk te maken van een klimaataanpak?
Ja en neen.
Ja, want de 23 roepen inderdaad op voor een doeltreffende en drastische aanpak. Dat kan niet genoeg gebeuren.
Maar ook neen, want deze oproep onderscheidt zich op twee essentiële punten

 

 

Ten eerste komen de 23 bewegingen op om de pure lobbytactiek die nogal eigen is aan het wereldje van de grote NGO’s en milieubewegingen, te verlaten en om voluit te kiezen voor een beweging die actie voert op straat. 

Op die manier zal gewicht opgebouwd worden tegenover de regering.

Ten tweede verbindt de oproep de vraag voor een efficiënte aanpak van het klimaatprobleem met de eis voor internationale sociale rechtvaardigheid.

Heel wat neoliberale ideologen in binnen- en buitenland toveren nu een hele waaier van taksen, lastenverschuivingen en  handel in vervuilingsrechten uit hun hoge hoed, als maatregelen om het klimaat te redden.

Hoog tijd dus dat links wakker schiet en werk maakt van een sociaal klimaatplan, waarbij de echte verantwoordelijken de rekening krijgen.

 

Ook vertegenwoordigers van “de klimaatcoalitie” (www.klimaatcoalitie.be) zitten nu mee aan tafel voor de actiedag. 

Deze coalitie groepeert een 60-tal middenveldorganisaties, onder wie de grote milieuorganisaties, de grote NGO’s en de twee grote vakbonden.

Eenheid in diversiteit, zeg maar. Het betekent dat de mogelijkheid van een grote klimaatmanifestatie in ons land steeds groter wordt.

 

Op die zaterdag 8 december zal er in de hele wereld actie gevoerd worden naar aanleiding van een volgende VN-klimaattop in Bali, Indonesië.

Die beweging kan de illusies en het cynisme  van de elites afremmen. 

Hun cynisme dat ze snel onderdak kunnen vinden in de Ark der rijken en daarbij bereid zijn hun eigen armen te offeren voor het klimaat…

 

 

                                                         (naar een edito van David Dessers)

 

NGO’s  zijn Niet-Goevernementele Organisaties, zoals bvb 11.11.11, Broederlijk Delen

 

Geplaatst in LEEF! vandaag