Antwoord aan N-VA Zaventem.

In het laatste nummer van het N-VA-blad wordt op de frontpagina uitgehaald naar LEEF!…

De twee N-VA-schepenen maken volop werk van duurzaamheid en LEEF! zou al deze inspanningen afdoen als ‘onbestaand’…

Ze hebben gelijk, maar hebben vooral ongelijk.

Ze schrijven letterlijk:
“Tijdens de gemeenteraad van september haalde de fractie Leef!-Groen uit over het ontbreken van een duurzaamheidsparcours. Wel, nooit eerder deed een Zaventems gemeentebestuur zoveel inspanningen voor duurzaamheid als vandaag onder leiding van onze schepenen Rennen en Van der Elst.“

Dat is heel juist, maar naast de kwestie… De uitstoot, de fossiele verbranding neemt toe in plaats van af!

Wat hun duurzame initiatieven betreft: we juichen die toe. We steunden en steunen elke maatregel, hoe klein ook.
Zij zitten inderdaad niet stil. Het vorige bestuur was op dat terrein lam en zelfs vijandig. Deze schepenen keerden het scheepje.
Maar haalt het iets uit? Er is veel dringender dan “duurzaamheid”!
De CO2 en andere broeigassen pieken loodrecht omhoog.
Dáárover gaat onze kritiek.
N-VA geeft zeven voorbeelden van hun acties.
Drie daarvan verminderen GEEN GRAM de CO2 uitstoot:
– Een beek openleggen en een park inrichten.
– Aankoop van gronden voor groenzones ( ze zijn al groen)
– Zwerfvuil opruimen.
De “elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark” was tot vandaag schamel en schraal. Een paar voertuigen, het ene electrisch, het andere hybride. De diesels bleven, het wagenpark werd niet verkleind. Nu plots pakken ze electoraal uit met drastischer ingrepen, lezen we in de krantjes. Ok.
De stookplaatsen renoveren. Goed, maar een verwarming vernieuwen in een kerk die af en toe bij een begrafenis volk trekt, betekent dat veel?
Zij vroegen “energieaudits” aan, zeggen ze. Dat was wel al jaren geleden. Het gemeentehuis ging geïsoleerd worden, maar het geld ging toen algauw naar de voetbal… Nul dus.
Hun zevende punt luidt “ de papierberg daalt”. Lees maar even ons artikel op deze site: “De inkt…

Duurzaam is goed, maar maakt nauwelijks verschil qua uitstoot.
N-VA, bereken eens concreet hoeveel uw CO2 daalt. Het VITO, het Vlaams Technologisch Instituut kan het doen. U moet het wel vragen !
Ondertussen stoot Zaventem meer en meer uit. Dat is ons vermoeden. Dat vraagt een antwoord en meten is weten.

Lees hieronder onze tussenkomst.

______

Jean-Paul Martens op de Raad van 23 september:

Geacht College,

We hebben de indruk dat jullie Klimaatactieplan nog altijd niet van de grond komt en dat de toestand zelfs erger wordt.

We denken dat de uitstoot van broeikasgassen en CO2 verder toeneemt in plaats van te verminderen. Het is al voldoende om aan de verkeersdrukte te denken van de laatste tijd. De files rond Brussel en het luchthavengebied worden nu “massief” genoemd in de media. Files zijn maximale vervuiling bij minimale voortgang.

Ook op het vlak van energiewinning zien we geen enkele vooruitgang. Wie even Google Maps laat inwerken op Zaventem’s grondoppervlak, ziet massaal veel daken van bedrijven en instellingen waar geen enkel zonnepaneel op staat. Op drie jaar tijd is er nauwelijks een verschil, ondanks een vrome oproep naar de ondernemers toe.

Maar met indrukken komen we niet ver.  Meten is weten.  Jullie gingen daarvoor zorgen.

In het klimaat actieplan gingen jullie de verbintenis aan om het VITO regelmatig de vooruitgang te laten uitmeten.

Vorig jaar vroegen we al eens aan de bevoegde schepen wanneer het VITO  ging langskomen.  Vandaag stellen we opnieuw die vraag: voor wanneer is het en wanneer zien we de resultaten?

_______

Daar kwam geen antwoord op, ook niet in hun infoblad…

—————

Geplaatst in LEEF! vandaag