De webstek van Zaventem

De webstek van Zaventem lijkt wel een afspiegeling van het gemeentelijk beleid : schoon doos, weinig inhoud. De homepage oogt veelbelovend met tientallen doorklik-mogelijkheden maar op de onderliggende pagina's krijg je in het beste geval een opsomming van namen en/of adressen, telefoonnummers en openingsuren. 

 Qua inhoudelijke teksten moet je het doen met het mobiliteitsplan (een pover ingescande versie van het eindrapport van een studiebureau), de elektronische "Gemeenteberichten" en de "Administratieve codex Zaventem".
Je zoekt vruchteloos naar gemeentelijke historiek, demografische gegevens, beleidsnota's, begrotingscijfers, laat staan notulen van gemeenteraadszittingen. Daar heeft de brave inwoner zich immers allemaal niet mee te moeien.

Soit, de "Administratieve Codex Zaventem" dan maar. Vanaf 1 januari 2007 worden de politiestraffen vervangen door "Gemeentelijke administratieve sancties" (GAS). Daartoe werden de bestaande politiereglementen en -verordeningen aangepast in die zogenaamde "Administratieve Codex Zaventem". Aangepast ? Afgaand op het taalgebruik (archaïsch Nederlands van rond 1900) en de inhoud van het merendeel van de 178 artikels lijkt het mij eerder op wat haastig knip- en plakwerk met stoffige, vergeelde politiereglementen.
Een staalkaartje :
"Artikel 74 : Zij die een beroep maken van waarzeggen of van voorspellen of van uitleggen van dromen kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro. Werktuigen, gereedschappen en kledij …worden in beslag genomen en verbeurd verklaard." Willen ze d'er niet in hun blootje bijlopen, blijven Frank en Sabine hier dus best weg.
"Artikel 87 : Het is verboden de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie en andere hulpdiensten na te bootsen. …" Snoer de mond, die klein mannen.
"Artikel 115 § 3 : Het is verboden voor uitbaters van voor publiek toegankelijke etablissementen, café-, cabaret-, restauranthouders … hun etablissement te sluiten zolang er zich één of meer klanten bevinden." Uitstekend nieuws voor de drinkebroers onder ons.
"Artikel 132 : Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken." Er mag dus absoluut niet worden gezwommen op het voetbalveld en salondansen is niet toegelaten in het zwembad.
"Artikel 133 : …het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te wassen of onder te dompelen". Voortaan dan maar geen eenden, ganzen of vissen meer in de Zaventemse vijvers.
"Artikel 134 : …het is verboden …in bomen te klimmen." (?!) Komaan zeg, je bent verdorie geen kind geweest als je niet ooit in bomen hebt geklommen !

Dank zij de "codex" is het op 1 januari 2007 wel meteen afgelopen met de problematiek van de nachtvluchten. Want : "Artikel 109 : "Kunnen gestraft worden…zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 en 07 uur." 

Deze tekst komt van een van onze bevriende blogs: http://letsblogagain.blogspot.com/

Geplaatst in LEEF! vandaag