De recentste cijfers bewijzen het : Zaventem stoot plus 1,3% uit, niet min…

Beste lezers, open www.provincies.incijfers.be en

je vindt er de laatste klimaatcijfers van Zaventem! Ze verschenen de laatste dagen van juni, vlak voor de komkommertijd… Was dat toeval? Of koos men een minder opvallend moment?
We hebben meteen het hele dossier gelezen en de eerste conclusies getrokken.
Leef! had gelijk toen we een jaar geleden in de Gemeenteraad gooiden dat alle fossiele  uitstoot van Zaventem verder blijft stijgen en ze zes jaar niets deden.
Het bestuur beloofde en ondertekende in 2013 het Burgemeesterconvenant waarbij in 2020 -20% CO2 en in 2030 – 40% CO2 gehaald zou worden.
Schepen Bart De Wandeleer en Burgemeester Ingrid Holemans reageerden toen woedend en beledigend. ‘Ons hele betoog was desinformatie, zij hadden lijsten van realisaties,…’
We konden hen toen alleen tegenwerpen dat ze nogaleens geen cijfers hadden opgevraagd bij het VITO.
Nu hebben we ze … en veel meer dan dat!  Zaventem stoot PLUS 1,3%… uit. Vlaams Brabant haalt een luttele min 0,7% en heel Vlaanderen min 0,5%. De regeringen en provincies deden dus niets. Zaventem maakte het nog erger.

Wat doen we er mee, nu we vele harde cijfers hebben? Publiceren? Een hittepamflet in alle brievenbussen? Een Klimaatzaak starten met de wakkerste burgers tegen het College? De klimaatbeweging  hapt naar een nieuwe frisse adem, naar koele actie.
Vooreerst aan het werk. We moeten er de superinteressante gegevens uithalen en samenvatten. Dat we weten wat we gaan zeggen…en doen…
Ideaal, die komkommertijd!

Geplaatst in LEEF! vandaag