De orde… nog steeds de orde…

Twee leden van LEEF!, huisartsen in Nossegem, vechten al jaren een robbertje uit met de Orde der Geneesheren. 

 

Sedert meer dan  dertig jaar liggen honderden  dokters in Vlaanderen, Wallonië, Brussel dwars tegenover deze organisatie. Ze is  hopeloos verouderd,  doet niet wat ze zegt, heerst als een uitzonderingsrechtbank en vooral, ze beschermt de patiënten onvoldoende tegen malafide praktijken. Ondanks bakken kritiek en veel persaandacht blijft alles bij het oude.

Alweer ligt er een hervormingsvoorstel nabij het parlement. Ditmaal wordt het naar verluidt geblokkeerd door enkele Kraainemse liberale, Franstalige dokters-parlementsleden. Ze vrezen van taalrol te zullen moeten veranderen…

 

 

Ondertussen gaan de veroordelingen van dissidenten verder.

Johan Brusseleers kreeg met Pasen een week beroepsverbod en Jean-Paul Martens wacht hetzelfde lot, maar een open brief en een harde confrontatie ter zitting brengt de Nationale Raad  blijkbaar aan het twijfelen. De schorsing blijft uit…

De open brief die je  hieronder vindt, verscheen in de krant en in de vakpers van de huisartsen.

 

 

OPEN BRIEF AAN DE ORDE DER GENEESHEREN.

 

We vragen ons openlijk af of de Orde der geneesheren de gewoonste regels van de rechtspraak naast zich kan neerleggen.

We stellen vast dat de Orde zich in dit land gedraagt als een uitzonderingsrechtbank en dat zij nog steeds niet werd teruggefloten door het parlement.

Volgende toestand staaft deze stelling.

Wij, vier ondergetekenden, vergrepen ons aan de wettelijke verplichting jaarlijks geld te storten aan deze organisatie.

Zij deugt op vele vlakken niet en de publieke opinie is via de pers reeds lang op de hoogte. 

Wij waren even hardnekkig in de overtreding, hadden dezelfde motieven, stelden dezelfde feiten in dezelfde periode en in hetzelfde landsgedeelte.

Elke rechtbank, die naam waardig,dient dan dezelfde vervolging in te stellen, dezelfde strafmaat toe te passen.

Zo niet de Orde.

Waarom werden een professor emeritus, een senator van dienst nog nooit opgeroepen voor de onderzoekscommissie, de Provinciale Raad, de Nationale Raad? 

Waarom vele huisartsen wel ? Zij kregen steevast een beroepsverbod van minstens 1 week.

 

 

Jean-Paul Martens, huisarts,

 zal op 6 november veroordeeld worden door de nationale raad

 

Johan Brusseleers, huisarts,

 reeds veroordeeld tot één week schorsing door de provinciale raad

 

J.J. Amy, professor emeritus,

 nooit gehoord, nooit gevonnist

 

P. Van Krunkelsven, senator,

 nooit gehoord, nooit gevonnist

 

Geplaatst in LEEF! vandaag