De leemlagen blijven liggen!

De belissing is gevallen. Er komt geen afgraving van leemlagen tussen Nossegem en Zaventem.

In Huldenberg daarentegen blijft de dreiging imminent. Zie maar eens op www.ontgin-ni.be.

De plannen waren niet min bij ons. Vlakbij de St-Martinushoeve over 4 hectaren een diepe verandering van het landschap graven, vele duizenden vrachtwagenritten op en af naar West-Vlaanderen,om daar bakstenen te bakken…

In 2005 gaf de bestendige deputatie al vlotjes een ‘milieuvergunning’. Er kwam een petitie en 81 wakkere burgers tekenden verzet aan. De  milieuadviesraad en de gemeenteraad stemden tegen. Ook BIAC, nu Brussels Airport, was naar verluid tegen. “Te veel stof vlakbij de landing op baan O2”

Na lang, lang wachten maakte minister Kris Peeters van milieu – CD&V en bepaald geen groene jongen – op 7 februari zijn besluit kenbaar.Oef, de bodemschatten van Zaventem liggen nu veilig voor een van de volgende generaties en  we kunnen ons met betere dingen bezig houden. 

 Leef! stelt zich toch een aantal vragen.

1)     Is dat een materie om door een ministerieel cabinet te laten beslissen? De lobby van de zakenwereld moet daar voldoende tegenstand uit vele hoeken ondervinden om de wijfelende minister overstag te laten gaan.
Het lukt al eens, mits een toegeving  voor een andere afgraving. Zo gaat dat… Wij vinden dat er eerst een plaatselijk groen licht moet gegeven, na debat onder de bewoners.

2)     Wanneer start er een plan tot recyclage van bouwstenen? Nieuwe stenen maken – door verhitting met fossiele brandstoffen – is een onopvallende maar zware milieubelasting.
Ook hier pas je best de leef!regel toe : “Weiger wegwerp!”.

3)     Bij onze Leef!-vrienden in Herzele , 40 km hier vandaan, komen toevallig dezelfde leemlagen aan de oppervlakte. Ook daar lieten de steenbaronnen hun oog op vallen. Ook daar moest Kris Peeters dezer dagen toegeven of afwijzen, naargelang het plaatselijk verzet…

 

 

 

Op de site van 't UIlekot in Herzele vonden we volgend tekstje:

LEEMONTGINNINGOp 26 maart 2004 besliste de Vlaamse regering tot uitvoering van het zogenaamde “Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek”. Het omstreden voorontwerp lag in de periode van 16 oktober 2006 tot 17 november 2006 voor elke burger ter inzage op adressen in Brussel, Gent en Hasselt. In de Vlaamse Ardennen plant de regering leem te ontginnen op de volgende locaties: Kakelenberg in Geraardsbergen, Volkegem in Oudenaarde en Roborst in Zwalm. De ontginning van deze landschappelijk waardevolle gebieden zal onherstelbare schade toebrengen in de Vlaamse Ardennen.Wij stellen vast dat de Vlaamse Ardennen werden aangeduid als buitengebied in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit betekent dat landbouw en natuur er voorrang krijgen op andere functies. In de praktijk is dit kennelijk allemaal ondergeschikt aan economische en financiële belangen.We vragen aan de aangeschreven politici om de Vlaamse Ardennen te behouden als erfgoedlandschap voor toekomstige generaties, zonder verdere aantasting van het landbouw- en natuurpatrimonium. We kijken vol spanning uit naar de standpunten en plannen van de aangeschreven politici betreffende de dreigende leemontginning en de aanleg van een nieuwe gastransportleiding van Brakel naar Haaltert .Meer informatie: Milieufront Omer Wattez vzw, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde, tel. 055-30 96 66, fax 055-30 96 76, e-mail: info@milieufrontomerwattez.be   www.milieufrontomerwattez.be. 

Geplaatst in LEEF! vandaag