De lagekostenterminal gaat ons wat kosten!

 

Leef! hekelt het standpunt van het gemeentebestuur ten overstaan van de geplande Low Cost Terminal op de luchthaven.
Er is gelukkig een groeiend verzet tegen dit gehaast project.
 BAC wil tegen oktober klaar zijn met alles en iedereen pakken in snelheid. Maar h
oe grondiger men de plannen bekijkt, hoe meer argumenten  bovenkomen om BAC pootje te lappen!

 

 

 

Ten eerste, de feiten.

          Er komt meer roet, meer fijn stof en vooral meer ultrafijn stof ten gevolge van het terug invoeren van oudere werkmethodes. BAC bevestigt dit, maar bagatelliseert.

          Er komt een duidelijke lawaaipiek om 6:00 's morgens in de Borreveldlaan, Steenokkerzeelstraat, Handelsstraat, Landbouwstraat, … en ook in Hummelgem. BAC verzwijgt dit.

          De werkomstandigheden op de Low Cost Terminal zullen slechter zijn, dus ook gevaarlijker : een lawaai-atmosfeer van 120 decibel,  kerosenewalmen, verbrandingsgassen, hoogste partikelconcentraties…

 

Ten tweede, de visie.

          De tewerkstelling zal volgens ons eerder verminderen. Een paar mensen zullen per standplaats instaan voor een ( in 30 minuten afgehandelde ) vlucht, in plaats van een ploeg.

          Er is plaats zat aan de andere pieren. De andere maatschappijen evolueren ook naar low cost. Waarom dus iets verouderd-nieuws op een uithoek neerpoten?

          We hebben sociale en groene investeringen nodig op de luchthaven, geen neoliberale, want die werken niet.

 

  We vragen  het bestuurscollege met aandrang om de bevolking te verdedigen, evenzeer als de tewerkstelling op de luchthaven en de kwaliteit ervan.

De beslissing overlaten aan minister Crevits is instemmen met gelijk wat!

Geplaatst in LEEF! vandaag