De laatste tien jaar zijn er in ons land zo’n 40.000 mensen bijgekomen die wél een job hebben, maar toch niet rondkomen. Ook de werklozen zijn erop achteruitgegaan.

De ‘vele nieuwe jobs’, hebben de armoede in ons land niet doen dalen. 40 procent ervan zijn deeltijdse jobs. De helft van die nieuwe banen wordt verloond op het laagste niveau.
Hoewel het aantal zogenoemde ‘working poor’ in ons land tot het laagste van Europa behoort, neemt het wel stelselmatig toe.

Werklozen in armoede
Daarnaast is ook de situatie van werklozen er de afgelopen tien jaar fel op achteruitgegaan. Het aantal werklozen dat dreigt in armoede terecht te komen is flink gestegen. De werkloosheidsuitkeringen zijn de voorbije jaren systematisch verlaagd. En bovendien krijgt 30 procent van de mensen die als werkloos is geregistreerd geen uitkering meer. 
“De wachttijd is langer gemaakt, de duurtijd van de rechten is verkort en er zijn veel bijkomende voorwaarden. Daardoor slagen heel wat jongeren er niet meer in om een uitkering te bekomen.
Een andere belangrijke categorie zijn de migranten die naar België zijn gekomen, maar nog niet genoeg rechten hebben kunnen opbouwen om van de sociale zekerheid te genieten. Zij kunnen ook geen uitkering trekken als ze werkloos zijn.”

vr 07/07/2017 – naar Zico Saerens, Brigitte Vermeersch
en onderzoek van het Leuvense Instituut voor de Arbeid

Geplaatst in In de media