De kleiroof van Nossegem… kan elk moment beginnen!

Het betreft de afgraving van een grote kleilaag in Nossegem, een zaak die we al eerder ter discussie stelden.
Even samenvatten…

Een paar jaar geleden dook ineens een plan op om een kleilaag op de helling naar Nossegem af te schrapen. De oude steenbakkerijen van Zaventem, die decennia geleden overkop gingen, hadden deze beekkleilaag ofte leemlaag onaangeroerd gelaten. Als hetware herontdekt ging men weggraven tot 8 meter diep en tot vlak aan de tuinen en huizen van de Boereboomlaan. Een 20 000 vrachtwagenritten zouden alle klei naar West-Vlaanderen brengen om er bakstenen van te maken. Er kwam verzet van de bewoners rondom en alles leek tegengehouden.
Recent gaf de minister groen licht voor een iets kleinere afgraving. Men zou een 10-tal meter wegblijven van de tuinhekkens, kwestie van geen verzakking van de straat uit te lokken. De diepte zou ook iets minder zijn. Hoeveel vrachtwagenritten het worden, werd niet meegedeeld.

Leef! is steeds tegen geweest en gooide het bij herhaling in de Gemeenteraad. We stellen dat die kleilaag een bodemrijkdom is, dat die niet zomaar kadoo kan gedaan aan steenbakkers ver weg, dat de lasten voor ons zijn, de lusten voor hen. We vinden ook dat ons land al massief vol bakstenen staat en het hoogtijd wordt voor recyclage van industriƫle steen en voor een brede ommekeer naar houtbouw. Dat is CO2-stockage, samen vele andere voordelen.

De beslissing van de minister kwam vrij onaangekondigd. Er ging nergens debat of informatie aan vooraf. Toen we daarover tussenkwamen, rondde onze bevoegde schepen af met te stellen dat alle verzet zinloos was. De Burgemeester langs zijn kant opperde een illuster idee dat we doodgraag ondersteunen. Hij stelde dat de gemeente een taks kon heffen op elke vrachtwagenrit en zei dat de de gemeente Huldenberg dat met succes gedaan had in verband met ongewenste zandafgravingen.

De laatste Gemeenteraad, op 20 oktober, bonden we de kat de bel weer aan.

We eisten dat dit punt op de agenda geplaatst wordt van het College en volgende Gemeenteraad. Het is dringend, want als een dezer dagen de vrachtwagens beginnen te rijden, is het moeilijk van daar nog op terug te komen.
Ten tweede, er zijn kleiharde argumenten om een hoge taks te overwegen. Het verhoogt de kans dat de kleilaag blijft liggen. Haar waarde kan naar de toekomst alleen maar stijgen.
Daarnaast zit onze lege gemeentekas voor de volgende jaren als een baksteen in onze maag. Als de kleiroof dan toch opstart, kan het maken van de ene put een andere put vullen…
We hopen ook dat de omwonenden de koppen terug bij mekaar steken. Participatieve democratie komt niet vanzelf. Je moet het afdwingen, een waarheid als een baksteen.

Geplaatst in LEEF! vandaag