De kleilaag in Nossegem

Leef! in verweer.
Een vraag over de kleilaag in Nossegem
Maandag klonk het zo, op de Gemeenteraad:
” Onze deelgemeente Nossegem heeft geen petroleum in de ondergrond en ook geen aardgaslaag. We hebben wel een ondergronds groot afvalstort. Of dat ons ooit wat vooruithelpt is twijfelachtig. Maar we hebben nog iets: een echte ‘bodemrijkdom’, een waardevolle, schaars voorkomende kleilaag waar kleiboeren, steenbakkerijen uit het verre West-Vlaanderen, al jaren op azen. Een petitie van de bewoners kon de ontginning en de tienduizenden vrachtritten een paar jaar tegenhouden.
De minister besliste recent dat het afgraven mag starten, tot 7 meter diep. De Gemeenteraad beschikte, bijna unaniem en zonder er bij stil te staan. De bevoegde schepen beklemtoonde een dag later het onherroepelijke in de media. ‘Alle verzet is zinloos.’
Momentje, hier werd iets over het hoofd gezien… Weg is weg, die klei komt nooit terug. Heeft het college onderhandeld over de waarde van de grondstof en iets in de wacht gesleept? Met andere woorden, hoeveel euro de kubieke meter klei gaat er naar onze Gemeentekas, een kas, weldra nog dieper in schulden?
Of krijgen de steenbakkerijen dat allemaal gratis? Wij de lasten, zij de lusten?
Dit is een concrete vraag van Leef! aan het college. Toegegeven, wij van Leef! zoeken hiermee naar argumenten om de ontginning te verhinderen.
Jean-Paul Martens
—–
Schepen Van Rompuy antwoordde breed ontwijkend om tenslotte te laten doorschemeren dat er geen tegenwaarde in het spel is.
Francis Vermeiren verwees naar de zandwinning in Huldenberg, waar de Gemeente een taks per vrachtwagen hanteerde. Meteen zwakte hij zijn gouden tip wat af met te stellen dat het averechts kan werken. ‘Als een particulier een huis zet in een berm, zal hij ook die taks moeten betalen.’
Tja… Dan blijft de grond twee keer liggen, misschien…
Wij zetten binnenkort een vrachttax op de agenda.
Geplaatst in LEEF! vandaag