De jumbo in de gemeenteraad…

De jumbo in de gemeenteraad, de dag nadien…

De dag nadat de Amerikaanse wapencargo bijna een catastrofe veroorzaakte, bracht de burgemeester op de gemeenteraad verslag uit.
Mogelijke oorzaken en gevolgen kwamen niet aan bod, maar werden vervangen door de ontplooiing en het wedervaren van de hulpdiensten.
Het is dezelfde handige  taktiek als bij vorige rampen, de brand van Sabena Technics en de  nog ergere brand van Hangar 46.
Daarom probeerde Leef! de andere kant van het verhaal even naar voor te brengen.
De dringendste maatregel die we voorstellen is die van actiegroepen en geïnteresseerde omwonenden. Verschillende raadsleden betuigden nadien hun steun aan deze (enige) tussenkomst. Zij klonk alsvolgt:

“Is het vandaag niet het uitgelezen moment om op deze gemeenteraad een motie te stemmen gericht aan het luchthavenbedrijf?
Het is overduidelijk dat de piste 02-20  te kort is voor zware toestellen als er iets mis loopt.
Er is bovendien een piste beschikbaar van 3,7 km, ruwweg 1 km langer.
In die motie vragen we dat baan 02-20 in de toekomst niet meer gebruikt wordt voor zeer zware toestellen zoals de Jumbo’s, de zwaarste Antonovs, de zwaarste Airbussen.
Het is te verwachten dat de Airport Company na een tijdje terug deze werkwijze zal hervatten en het was wel een zéér ernstig incident, gisteren.”

Het voorstel werd meteen opzij geschoven wegens "eerst onderzoekende instanties hun werk laten doen."

U raadt nu al het vervolg?

 

Een lezersbrief van Mark Bogaerts uit Zaventem in de Humo 3535:

Zaventem-crash niet onverwacht Op 15 maart 2008 stuurde ik deze mail naar Guy Verhofstadt, Yves Leterme en de ombudsman van de luchthaven : ‘Wederom stel ik vast dat er op zaterdag op baan 20 wordt opgestegen, ondanks de veroordeling hiervan door de Raad van State. Bovendien werd er op 15/03 al om 13.00 hrs opgestegen (i.p.v. de gebruikelijke 15.00 hrs). Graag een verklaring daarvoor. Bovendien was ik getuige van een vliegtuig dat rond 20.09 hrs maar nipt kon opstijgen. Het had geen hoogte en veroorzaakte een oorverdovend lawaai. Moet er werkelijk een ongeval gebeuren alvorens wordt ingezien dat het gebruik van baan 20 de veiligheid in het gedrang brengt?’ Blijkbaar wel.

 

Geplaatst in LEEF! vandaag