Na de Lange Wapper van Antwerpen,…. de Brede Wapper van Woluwe?!

De Ring tussen Zaventem en Machelen is volgens onze regeerders hoognodig aan verbreden toe.
Ter hoogte van de afritten 17 rijstroken… Het spreekt tot de verbeelding. Deelgemeente St-Stevens Woluwe wordt landschappelijk afgesplitst van Zaventem…
Het kostenplaatje is ook niet mis. 1 miljard Euro's liggen klaar voor de koningen van de weg.
En het democratisch voorspel was boven alles.
Waar de Antwerpenaren de Lange Wapper nog net zagen aankomen om beginnen pootje te lappen,  is onze Wapper een midzomeroekaze van de Vlaamse Regering.
Op vakantiemaandag 4 augustus, mocht onze plaatselijke Milieu Adviesraad, de MARZ,  nog algauw een paar vragen stellen… want het MER, het Milieueffectrenrapport, moet nog opgesteld.

 

 

Akkoord, de werken waren – in het kader van het START-plan – reeds wat langer gepland en zijn zelfs al aangevat, maar het megalomaan karakter ervan doet velen opkijken.
De Brusselse Regering werd niet geraadpleegd. Enkele Brusselse parlementairen kwamen in Machelen (!) de plannen inkijken… en protesteerden vertwijfeld.
Zelfs de Brusselse ondernemers reageerden verbaasd en afwijzend bij monde van Tom Smeets.
We citeren hem uit De Morgen van vakantiedag 28 juli:


…“Men grijpt terug naar oude recepten die nergens echt werken, daar in de hele wereld de autowegen dichtslibben, hoeveel rijvakken er ook aangelegd worden.
Mobiliteitsexperts rekenen gemakkelijk voor hoe snel zeven rijvakken opnieuw gesatureerd geraken.
Meer plaats betekent immers ook dat meer naar de auto en de vrachtwagen gegrepen zal worden” …
Hij pleit voor "… een efficiënt en  snel openbaar vervoer, waarbij de metro moet uitgebreid worden en het Gewestelijk Express Net (GEN) er zo snel mogelijk moet komen."
En tenslotte stoot hij op een giller:
"Dat de nieuwe tramlijn naar de NAVO niet mag worden doorgetrokken tot Zaventem – daar die over Vlaams grondgebied zou rijden – is in feite te gek voor woorden."

Hier vinden we een oude geschiedenis terug. Indertijd lagen Vlaamsnationalisten dwars om de Brusselse tramlijn in Kraainem een kilometertje te verlengen tot bij ons, omdat het "de verfransing zou versnellen"  
Anderzijds organiseert de Vlaamse deelregering
de aanzuigkracht van een START-plan met zijn tienduizenden meertalige jobs rond de luchthaven. Met die redenering wordt de ringverbreding met al zijn auto's dus het exclusieve verfransingsvehikel… inderdaad te gek voor woorden.

Los van het communautaire stelt Leef! klaar en duidelijk een alternatief:

Als dat voorziene miljard Euro in onze streek wordt ingezet voor trein, tram, metro en fiets , wat zullen we dan bereikt hebben binnen een paar jaar?
Autoluwte, een vlotte oude Ring en behouden open ruimte,  nauwelijks onteigeningen, iedereen op tijd als hij wil en waar hij wil, minder lawaai en vuil, een fractie van de ongevallen en ga zo maar door… 

Het Milieueffectenrapport (MER) dat algauw wettelijkheid moet verlenen aan de plannen, zal deze vergelijking wellicht niet aandurven… en zal de werken – zelfs in het beste geval – niet stilleggen. Een MER dient als zoethouder en uitlaatklep en niet als rem of vetorecht vanuit de bevolking.

De vraag stelt zich dan of een breed verzet tegen die Brede Wapper snel kan op gang komen. Tien NGO's (Niet-Goevernementele Organisatie's) ondernemen nu al juridische stappen. 

De Antwerpenaren hebben hun hoop opgebouwd in enkele maanden…

 

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag