De begroting voor 2011? Neen bedankt!

Het belangrijkste politieke werk van een Gemeentebestuur is het opmaken van een begroting voor het volgende jaar. Tijdens de eindejaarsperiode volgt telkens de bekroning, de stemming van dat werk.

Zo kreeg elk Gemeenteraadslid een paar weken geleden een kilogrammen-zwaar-pak met boeken en teksten en tabellen. Het is het resultaat van naarstig, stil werk  van het bestuurscollege. De ambtenaren van alle diensten leveren daarbij  steun tot alles kant en klaar is. Snel volgt er dan  een week met Comissievergaderingen en als slot, de Gemeenteraad.

De verschillende oppositiepartijen kunnen hier kort tonen wat ze waard zijn. Het zijn de enigen die kunnen ingrijpen op die reeksen beslissingen, maar de bestuursmeerderheid blokt dat meestal deskundig af. Met haar kleine toegevingen onderhoudt ze een sfeer van enig debat. De “redevoeringen” van de fracties en de antwoorden van Schepenen en Burgemeester mogen gehoord. Kans op vuurwerk! De publieksbanken zitten die raadszitting altijd vol.

Maar niemand anders zijn gedacht wordt gevraagd, laat staan getolereerd. De inwoners van Zaventem, de verenigingen, de perslui mogen stil en onbewogen komen luisteren. Hun vingertje mogen ze niet opsteken. Zelfs grimassen kunnen tot ontruiming van de zaal leiden…

Het Budget 2011 werd dus zonder verwijl goedgekeurd door de meerderheid. De Union Francophone en Leef! stemden tegen, Sp.a stemde ten dele tegen en  het ex-Vlaams Belang onthield zich.

Francis Vermeiren, Eric Van Rompuy en collegae slapen opnieuw een jaar op beide oren.

 Ondertussen, lees nog even onze tussenkomst op de Raad…

 

Zoals de vorige jaren stemt de fractie Leef! tegen de begroting.

 

Vooreerst is er de kwestie van de democratie, de blijvende afwijzing van elke participatieve democratie.

Het college durft het niet aan de investeringen voor volgend jaar eens voor te leggen aan wat wakkere burgers en burgeressen.

Jullie houden de  opmaak van dat begrotingsdeel volledig binnenskamers.

Dat is begrijpelijk want dan kunnen jullie een mooie lange lijst van initiatieven opstellen zonder dat iemand  andere prioriteiten kan aankaarten.

Bovendien is er dan ook niemand die opkijkt, als slechtst een klein deel van die investeringen  wordt uitgevoerd.

 

Een tweede reden  waarom  we tegenstemmen is de schuldenlast van de gemeente.

De schuld daalt wat sneller dan verwacht en iedereen is daar gelukkig om, maar ze kan veel  lager liggen tegen het jaar 2013, het jaar dat  de rekeningen gaan komen van het grote cultureel centrum.

Leef! heeft al een keer een lijstje voorgesteld van veranderingen in inkomsten en uitgaven. Een paar details zijn al veranderd, maar we gaan dat lijstje hier niet herhalen vandaag.

Toch even uw aandacht voor “The top of the bill”, de uitgavenpost van de brandweer.

Die is begroot voor zo eventjes € 6,7 miljoen en is de grootste van alle uitgaven.

Een voorbeeldje : de brandweer van Vilvoorde die ook een ambulancedienst heeft,  kreeg in 2009  1,7 miljoen euro.

Het duurste brandweerbudget in de buurt bedraagt  2,3 miljoen euro.

Zaventem dus 6,7 miljoen en sedert vier jaar wordt er volledig geprefinancierd vanuit onze gemeentekas. De omliggende gemeenten hebben nog niets betaald om verschillende redenen.

Ofwel ben je van alles aan het prefinancieren,  ofwel  ben je je schulden aan het afbetalen.

Leef! herhaalt zijn voorstel om het budget van de brandweer terug te brengen tot het dubbele van het duurste korps uit de omgeving. Laat ons zeggen een € 5.000.000. Dat moet ruim volstaan om het huidige kwaliteitspeil te behouden.

 

Tenslotte nog twee kleine puntjes.

Leef! apprecieert het  ten zeerste dat er terug meer statutaire ambtenaren gaan komen en dat  het aantal nepstatuten met onderbetaling gaat afnemen. We kijken kritisch toe.

Ten tweede blijft er nog  het probleem van de voetbal.

Het college is blijkbaar in staat de grote problemen van de grote voetbalploegen op te lossen, maar niet de kleine problemen van een kleine, oude voetbalploeg.

Gaan we volgend jaar hierover terug vragen moeten stellen , zoals we vanavond konden horen van zoeventjes drie oppositiepartijen?

Tot zover.

 

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag