Blijft Zaventem mobiel ?

Nieuwe, megalomane infrastructuur zoals een ondergrondse kerkpleinparking, een tunnel onder het centrum door, een Ringverbreding tot 18 rijvakken, een zuidelijke ontsluiting van de Luchthaven,… zijn dát de oplossingen ???
Nog meer massief verkeer?? Wij zijn daar hard tegen!
Op een moment dat zowel lokaal als doorgaand verkeer bijna volledig dichtslibben, daarbovenop nog reuzachtige werken starten? Vele jaren van verkeersinfarcten?
Wij zijn nog harder tegen!
De verkeersellende in de Woluwevallei was een voorproefje van die van de komende Ringverbreding. Het was ook een voorproefje van jarenlang verlamd toekijken door het voltallige Gemeentebestuur.

Wat is dan wél een oplossing?
Het vergt allemaal een grondige herziening van onze verplaatsingen…..
We kunnen er lokaal veel aan doen en daar dikwijls zelf over beslissen.

Een hele reeks maatregelen kunnen de drukte al verlichten: cambio en autodelen op gang brengen, hogere fietsvergoedingen, belbusjes, taxibusjes, terug goedkopere luchthaventrein, wegenwerken op mekaar afstemmen, meer vrije parkeerruimte op de luchthaven voor wie er werkt, meer en frequenter bus, trein,…

Voor de leefbaarheid, de stressvermindering en de veiligheid eisen we:
betere én doorlopende fiets-en wandelpaden, zoveel mogelijk afgescheiden van het autoverkeer, waardoor we veiligere verbindingen krijgen tussen de deelgemeenten, naar werk, naar scholen, naar sport- en culturele activiteiten…..
sterke uitbreiding van de zone 30.
openbaar vervoer gratis tussen de verschillende deelgemeenten
afschaffen van het betaalparkeren op het Kerkplein.

Zolang dit soort maatregelen er niet komt, zal er weinig gefietst worden in de Gemeente. De kinderen mogen het niet, want geen ouder die het betrouwt. De 300 fietsstallingen van het station zullen leeg blijven.

“Wat gaat dat kosten?” zullen sommigen opwerpen. Het kan hoogstens een fractie zijn van de megalomane projecten die op de tekentafels liggen.
En als er dan toch grote verkeerswerken nuttig zouden zijn binnen de Gemeente, zou de voorkeur van de mensen dan niet gaan naar tram of metro en meer treinen, in plaats van koning auto, keizer camion?
Dan gaat het ook met de luchtkwaliteit de goede kant op.

————

De megacarwash in Nossegem is een typisvch voorbeeld van hoe er in Zaventem, achteruit kan geboerd.
Een ondernemer dient voor de zoveelste keer een plan in om op een onmogelijke verkeersplek te gaan auto’s wassen. Hij mikt op zo’n 180 000 voertuigen per jaar, dag en nacht, ongeveer 7 dagen op 7, volop in woongebied. Hij geraakt vlot tot voorbij de Deputatie van de Provincie.
Het Comité Leefbaar Nossegem voert eenzaam een laatste gevecht bij hogere instanties om het tegen te houden. We werken verder mee in het Comité. Het belegerde onlangs met een dertigtal omwonenden de Gemeenteraad om meer druk te zetten.

———

 

Geplaatst in LEEF! vandaag