Bestuurscollege, waar zijn jullie mee bezig?

 

De meeste oppositieleden namen het woord tijdens  vorige gemeenteraad.
Het gemeentebestuur moet blijkbaar naar alle kanten bijgestuurd want haar blauw-oranje-gele boot wil elke zandbank op…

Leef! kwam tussen met een eigen visie op 4 thema's. Branden blussen, parkeren, de luchthaven , vuurwapens en de burger.

 

Brandweer, de aankoop van een 'hoogtewerker'. 

Leef! Ging aanvankelijk principieel akkoord met de aankoop van een nieuwe hoogtewerker. Het is een vrachtwagen met uitschuifbare kraan en werkplatform om vanuit de hoogte te blussen, zieken te evacueren uit hun slaapkamer, noem maar op…

Het bestek dat nu ter stemming ligt, is indrukwekkend, evenals het prijskaartje van 850.000 Euro…

Informatie die ons nadien bereikte vanwege twee brandweerlui, bracht  ons tot een ander standpunt.

Zij stellen dat de huidige vrachtwagen-hoogtewerker voldoet in alle omstandigheden en dat een nieuwe overbodig is.

Leef!  stemde dan ook tegen dit punt.

 

 Het parkeerplan: er zit een lelijke, blauwe kriek op de taart! 

Leef! stelt dat het Parkeerplan in zijn huidige vorm goed verbeterd is. Het zal een aantal problemen oplossen zoals dat van de lang-parkeerders die het vliegtuig nemen.

Het afvoeren van driekwart van het betaalparkeren -gevolg van de harde houding van Leef!-  juichen we toe.

Alleen nog in het midden van het kerkplein zal er betalend parkeren overblijven  en het eerste halfuur zal dat zelfs gratis zijn.

We zouden ons tevreden kunnen neerleggen bij zo’n grote toegevingen, ware het niet dat een en ander nu echt ridicuul wordt.

 

Ten eerste, gezien overal rondom het parkeren geen cent kost, zullen talloze auto's in de omliggende straten op zoek gaan naar een gratis plek.

Zoekverkeer is vervuilend, vervelend, verstorend, …

Men kan aanvoelen dat vooral gratis parkeerders  het kerkplein zullen oprijden: zonebewoners, verzorgende beroepen, frietkotbezoekers,…

Dat betekent meteen een tweede afgang:
de initiatiefnemers in de commissie – en nu ook de burgemeester tijdens zijn inleiding – gaven onomwonden toe dat heel de operatie verlieslatend kon/ging zijn.

De gemeente zou dan geld moeten toesteken om de parkeerinkomsten te laten innen door een firma…

Met andere woorden:  wij betalen gemeentebelasting die dan doorgesluisd wordt naar een  firma die een pestbelasting binnen sleept…

“Waar zijn jullie mee bezig?!”

 

 Leef! stelt voor van géén firma te zoeken die het parkeerbeheer op zich neemt,
stelt voor van de inning ook niet in eigen beheer te nemen
en stelt voor het hele betalend parkeren een stille dood te laten sterven.
Automobilisten pesten lost geen enkel parkeerprobleem op. Het is de ambetante manier van verstedelijking die zo  in Zaventem binnendringt. Het is milieuvervuilend.

Wij zullen ons als politieke groep actief verzetten tegen het betalend parkeren,  tot het terug is afgevoerd!

Een tegenstem, dus.

 

 De Low Cost Terminal. Brussels Airport Company (BAC) vraagt om geen  Milieu Effecten Rapport te moeten maken… 

We verwonderen ons over twee zaken.

Vooreerst, merkwaardig dat het UDF dit punt op de agenda moet plaatsen, terwijl het eigenlijk al op de vorige gemeenteraad had moeten behandeld worden…

Daarnaast, minister Crevits kon  de vraag van BAC in de prullenmand  deponeren, maar verkoos advies te vragen aan tal van instanties. We veronderstellen dat ook Zaventem om advies werd gevraagd. Is dit zo? En welk advies werd dat dan?

  

Actiegroepen rond de luchthaven, waaronder Sterrebeek 2000, wijzen deze lage kosten terminal af. Hun argumentatie is er vooral een van verkeersdrukte en geluidshinder.

Leef! voegt daaraan toe: de roet-emissies en de ultrafijne PM 2,5 vervuiling gaan toenemen!
In het BAC-rapport van 150 bladzijden wordt dit verdoezeld als een neutrale uitkomst.
Bovendien staat in heel hun bouwplan slechts één woord dat wijst in de richting van milieubewustzijn: ergens ‘een warmtepomp’ installeren.


 

Leef! stelt dat BAC de luchthaven  ouderwets en allesbehalve transparant beheert. Een  enorm oppervlak, met enorme platte daken, zonder één zonnepaneel, zonder isolatie van  gebouwen, met energieverspilling alom, en dan nog vragen om geen MER te moeten opstellen … Straf!

Een MER is al niet meer dan een schaamlapje dat de burger een illusie  geeft van enige inspraak  bij dergelijke projecten. Als zelfs dat schaamlapje, dat vijgenblad  op de tarmac valt…

 

We stellen voor dat de gemeenteraad van veel dichterbij het reilen en zeilen op de luchthaven opvolgt en daarbij BAC op de korrel neemt!

 

 

Wapendracht in Zaventem 

Vorige gemeenteraad stelde Leef! vragen over het afleveren van  wapenvergunningen aan burgers in onze gemeente.

Een paar dagen later was er alweer een dolle schutter in het nieuws met 13 doden in New-York. We zijn vandaag bovendien een land in oorlog, wat de relevantie van dergelijke vragen nog vergroot.

Mogen we die dan even herhalen?

Hoeveel vergunningen voor handvuurwapens zijn er in Zaventem? Hoeveel nieuwe vergunningen vorig jaar? Hoeveel wapens per vergunning? En zijn er incidenten te melden met die dingen?

 

DE BURGEMEESTER KWAM UITEINDELIJK AF MET EEN SLORDIGE "ONGEVEER 2500 VERGUNNINGEN"…

EN GEEN ENKELE VERDUIDELIJKING VOOR DE ANDERE GESTELDE VRAGEN.

 

DE MEESTE MENSEN DIE WE DE LAATSTE WEKEN NAAR EEN SCHATTING VROEGEN, DACHTEN AAN "EEN PAAR HONDERD WAPENS "
10 MAAL MEER DUS…

ZONDER VERDERE TOELICHTING BLIJF JE ALS INWONER ACHTER MET EEN FARWEST-GEVOEL.

 

DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE VLD, GERALD VAN ROEY, DACHT ACHTERAF DAT ONGEVEER EEN 800 MEDEBURGERS TOELATING HEBBEN TOT WAPENBEZIT.

DAT WIL DAN WEL ZEGGEN DAT ZE ELK GEMIDDELD EEN DRIETAL VUURWAPENS IN HUIS HEBBEN…

 

 

 

Geplaatst in LEEF! vandaag