Alweer die reuze carwash… Weg ermee!

De megacarwash-saga in Nossegem kent blijkbaar geen einde. Voor de derde keer proberen investeerders een industriegebouw in de dorpskern om te bouwen tot een superdrukke autowas..
In de nieuwe aanvraag heet het nu de “Brussels Car Spa”!
En men hoopt nu ook in het weekend voertuigen te wassen aan 1 per 4 minuten… Echt, zoiets misten we nog…

De buurtbewoners komen opnieuw gezamenlijk op tegen dit project, en met meer mensen dan tevoren.
Zij willen geen drukke industriële activiteiten tegen hun tuinhek of nabij hun voordeur.
Nossegem heeft al genoeg verkeerde inplantingen ondergaan! Dit is er nogmaals over.
Voor de derde keer zijn LEEF! en GROEN vanuit de oppositie er tegenaan gegaan.
Volgens ons is ook de verkeerssituatie op de Leuvense steenweg problematisch op die plaats. Verzadigde steenweg, file-toename, hulpdiensten uit de nabije brandweerkazerne gehinderd, parkingtekort,…  Er is zelfs geen fietspad op die plek!

 Op 300 meter afstand zijn er nu al 2 carwashbedrijven, auto leasings, 2e-handsverkoop. Die zorgen al voor hinder.

Toppunt, in de nabijgelegen industriezones is leegstand troef. Maar een betere locatie is blijkbaar nooit een optie geweest.
De omwonenden hebben nog meer bezwaren.
De uitlaatgassen gaan via het dak en alle poorten. De meeste wagens zijn nog steeds diesels, dus extra stikstofoxiden en roet…

De geluidsoverlast vanuit het  gebouw zelf zou nu minimaal zijn. Maar het verkeersgedruis van een toestroom + uitstroom tot 240 voertuigen per uur, 7 dagen op 7, die is niet meegeteld.
 De huidige Vlaremnorm van  50-45 decibel wordt nu  al gehaald door het  doorgaand verkeer. Daar kan niets bij.

Er is dus  geen enkel argument om deze keer wél een goedkeuring te verlenen. Zelfs niet tijdelijk.
Wij eisen dat het Gemeentebestuur deze zienswijze opnieuw zou bijtreden…
De trukendoos van de projectontwikkelaar staat ondertussen wijd open.
In de manier van aankondigen van het plan
vinden we een en ander eigenaardig.

De  nieuwe eigenaar  hield een “info-zitting”. Maar slechts “1 persoon per woning” mocht komen. Die moest zich eerst nog inschrijven.
Hij beweerde 
– dat er volgens de gemeente slechts één serieus bezwaar was ingediend tegen het vorige plan, namelijk geluidsoverlast.
– dat hij aangemaand was door de gemeente om alleen de achterliggende Boereboomlaan uit te nodigen en geen anderstaligen.
Kloppen deze beweringen?
Het antwoord van de burgemeester en de schepen was ontkennend. Maar dan volgde toch een loftrompet voor die ‘poging tot informatie’…

Het  Gemeentebestuur antwoordde ook dat het project nog niet voorgelegd was aan het college, dat ze wachten op de bezwaren,…
Zij ontkenden sterk dat ze verboden hadden anderstaligen en meerdere straten uit te nodigen. Zij zegden de leefkwaliteit alle aandacht te geven…
Op de vraag om een sperperiode voor dergelijke aanvragen in te voeren in juli en augustus, kwam het klassieke antwoord: onmogelijk, studiebureaus werken in mei en juni hun projecten uit. Na het bouwverlof kunnen ze dan meteen aan de slag als niemand ze tegen hield. Altijd zo geweest. Punt.
“Doen ze dat opzettelijk om weerstanden te vermijden?”” Ja, antwoordde de gemeentesecretaris…

Geplaatst in LEEF! vandaag